Ekonomiska rutiner/Indirekta kostnader

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


CiviCRM

  • När projektet är slut bokas hela avtalssumman om från 9500/2450 alternativt 9500/1620 till lämpligt inkomstställe (till exempel 1301/3016) om all arbetstid och direkta kostnader har arbetats upp enligt plan.
  • På det berörda projektet, minska budgeten med samma belopp som ska användas till indirekta kostnader. Beroende på hur upplägget ser ut kan detta göras redan när projektet sätts upp så att det blir enkelt att hålla reda på hur mycket som verkligen finns kvar för upparbetning i projektet.

Kvartalsslutsdokumentet

  • På det berörda projektet, minska bidraget från den externa finansiären med samma belopp som ska användas till indirekta kostnader.
  • Lägg på samma summa, fördelat på ett eller flera kostnadställen i Möjliggörande (2XXX), i kolumn för bidrag från extern finansiär.

Omfördelning av budget

  • Eftersom externa medel nu (med allra största sannolikhet) har ersatt tidigare budget från FDC kan dessa användas till annat. Dokumentera dessa omfördelningar på Beslut & attesteringar 2024.