Extra årsmöte 2016-05-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Plats: Wikimedia Sveriges kontor, Hantverkargatan 21, Stockholm.
 • Vägbeskrivning:
 • Datum: Lördag 21 maj 2016
 • Tid: Klockan 10.30

Föredragningslista

 • Extra årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att NN väljs till mötets ordförande.
  • Styrelsens förslag till beslut att NN väljs till mötets sekreterare.
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om extra årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens förslag till beslut att extra årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Val av en ny styrelseledamot – Kandidatlista
 • Årsmötets avslutande

Protokoll

Se Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-05-21.