Extra årsmöte 2021-05-27/Checklista för årsmöte

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänkas på för att ordna ett årsmöte. "Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång." Skapa den här checklistan och bocka av punkterna där när de genomförts.


Före

April

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Utse en ansvarig för anordnandet John Symbol OK.svg Fixat!
Bestäm datum, ort och lokal John Symbol OK.svg Fixat!
Börja leta efter ordförande efter att detta är bestämt John Symbol OK.svg Fixat!
Skapa en sida på wikin för årsmötet (med Mall:Pågår) Eric Symbol OK.svg Fixat!
Skriva eventuella motioner N/A N/A

April

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Verksamhetsplan bör fastställas Styrelse Symbol OK.svg Fixat!
Budget bör fastställas Styrelse Symbol OK.svg Fixat!
Verksamhetsberättelse bör färdigställas Styrelse Symbol OK.svg Fixat!
Årsredovisning bör färdigställas Styrelse Symbol OK.svg Fixat!
Dubbelkolla protokollet från förra året om något särskilt ska göras inför detta årsmöte John Symbol OK.svg Fixat!

Två veckor innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Skicka ut kallelse till årsmötet till alla medlemmar. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar. Om Wikipediadagen hålls i samband med årsmötet, skicka även med information om den. Jenny Symbol OK.svg Fixat!
Börja samordna resor. N/A N/A
Kontakta volontärer. N/A N/A

En vecka innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Offentliggör adressen som det kommer att sändas från Jenny Symbol OK.svg Fixat!
Förbered en utvärdering, så den är redo att skickas ut efter årsmötet Eric Symbol OK.svg Fixat!
Förbered kommunikation runt årsmötet och Wikipediadagen, både under dagen och efter dagen. Eric Symbol OK.svg Fixat!
Gör ett körschema för dagen och håll ett möte med alla inblandade och gå igenom det. Eric Symbol OK.svg Fixat!

Dagen innan

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Färdigställa nödvändiga presentationer John Symbol OK.svg Fixat!

Efter

Detta är en minneslista för vad som man kan behöva tänka på efter ett årsmöte.

Mötesprotokoll

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Få det justerat, först on-wiki, skicka sedan till organisationsassistent för digital signatur. Josefine
Skrivskydda protokollet Josefine
Skrivskydda alla sidor som lades till handlingarna under mötet Josefine

Övrigt

Uppgift Ansvarig Klart Resultat
Lägg upp bilder på Wikimedia Commons Josefine
Protokoll med firmateckningsordning skall skickas ut till samtliga berörda (underskriven och vidimerad kopia). Jenny Symbol OK.svg Fixat!
Skicka ut utvärdering till deltagarna Eric Symbol OK.svg Fixat!
Sammanställ resultatet av utvärderingen som skickades till deltagarna Josefine Symbol OK.svg Fixat!
Mejla en kopia av årsmötesprotokollet, konstituerande, och firmateckningsordningen till Swedbank, Nordea, Svensk Insamlingskontroll (har stadgar ändrats ska även dessa skickas med). Jenny Swedbank är skickat. Detta görs till de andra tisdag 6 juli. Via mail och vanlig post.
Uppdatera https://wikimedia.se/om-oss/ med nya länkar till: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning Jenny Symbol OK.svg Fixat!