Extra årsmöte 2021-05-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021 | 2022 >>
Presentationsmaterial för det extra årsmötet.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om extra årsmötets stadgeenliga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Fastställande av mötesordning
 9. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
  1. Verksamhetsplan 2021
  2. Budget 2021
 10. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 11. Övriga frågor
 12. Årsmötets avslutande

Plattform

Instruktionsfilm om att använda Google Meet i webbläsaren

Årsmötet kommer att äga rum via Google Meet. Alla betalande medlemmar kommer att få länken utskickad under 25 maj.

Plattformen innebär ett skifte från Zoom. Det har dels att göra med integritetsskäl, dels med funktionalitet, och är baserat på slutsatser från tidigare årsmötesutvärderingar.

Meet är ett verktyg som du använder direkt i din webbläsare när du sitter vid datorn. Du behöver alltså inte ladda ner något annat program för att kunna använda Meet i datorn. Programmet fungerar bäst om du använder senaste versionen av någon av webbläsarna Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

Om du använder telefon eller surfplatta finns en app som heter Meet att ladda ner.

För att komma till samtalet klickar du på länken som skickas ut till din mejl. Om du inte använt Meet innan behöver du ge tillstånd att använda mikrofon och kamera. Sedan skriver du in ditt namn, ber om att få gå med i samtalet och väntar på att bli insläppt.

Vi kommer att använda funktioner som chatt och handuppräckning, samt eventuellt enkät-funktionen.

Mötesordning

Se mötesordningen.