Firmateckning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enligt Wikimedia Sveriges stadgar, 11 § Firmateckning, föreslagna att antas på årsmötet 2013-03-09, gäller att Föreningen tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen bestämmer av särskilt utsedda personer, antingen gemensamt eller var för sig. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer.

Styrelsen föreslås att på konstituerande möte 2013-03-09 fastställa firmateckningen enligt följande:

  • Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören och verksamhetschefen, var för sig.
  • Föreningens anställda äger rätt att teckna resor och abonnemang till ett värde upp till 1.000 kronor, var för sig.

Konstituerande styrelsemötet beslutar att utse föreningens ordförande NN, pers nr xxxxxx-xxxx och kassör NN, pers nr xxxxxx-xxxx att företräda föreningen i följande angelägenheter i Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och underteckna erforderliga handlingar:

  • Att var för sig öppna konton och disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller telefonbanken,
  • Att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankkort och telefonbanken,
  • Att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till telefonbanken,
  • Att varför sig lösa in plus-bankgiroavier samt andra anvisningar,
  • Att var för sig omplacera föreningens medel.

Konstituerande styrelsemötet beslutar att utse föreningens verksamhetschef NN, pers nr xxxxxx-xxxx och ekonomiassistent NN, pers nr xxxxxx-xxxx att företräda föreningen i följande angelägenheter i Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och underteckna erforderliga handlingar:

  • Att tillsammans disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller telefonbanken,
  • Att för egen räkning ta emot bankort, internetdosa och kod till telefonbanken,
  • Att tillsammans lösa in plus-bankgiroavier samt andra anvisningar.

Externa länkar