Diskussion:Firmateckning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Är detta en medveten inskränkning (från 2 000 kronor till 1 000 kronor) på grund av ett identifierat problem, eller bara en felskrivning: "Föreningens anställda äger rätt att teckna resor och abonnemang till ett värde upp till 1.000 kronor, var för sig"? Vad är det för problem styrelsen ser i dagsläget?

Som projektledare har vi ju rätt att själva besluta om nödvändiga resor inom ramen för våra projekt och det har mig veterligt inte varit något problem med detta. De två policyerna överstämmer då väldigt dåligt eftersom resor t/r nästan uteslutande kostar mer än 1 000 kronor.

Vänligen,

Ainali (diskussionbidrag)

Jag (som inte var med på mötet) ser inte att de har med varandra att göra riktigt. Som du skriver har projektledare redan fått sig en delegation över själva projektet. Detta är mer av typen att köpa in ett nytt internetabonnemang till kontoret och liknande som inte ligger inom ramen för ett projekt man leder.

Historiker (diskussionbidrag)

Denna fråga var inte uppe på senaste styrelsemötet, utan kommer upp på mötena till helgen. Syftet med förslaget till formulering, vilket kanske kan utvecklas, är att ange att anställda har rätt beställa vissa saker, utan att det måste hanteras av firmatecknare eller verksamhetschef. Vi vill inte hamna i en situation där det görs ett inköp, som vi sedan bestrider genom att säga att den personen inte hade rätt att göra det. Det är en trygghet för såväl föreningen som leverantörer.

Det finns inga äldre ämnen