Kulturskatter på nätet/Intäktsbortfall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Intäktsbortfall

Bilder som den här ligger i public domain, på grund av USA:s policy att allmänheten inte ska behöva betala två gånger för samma material.

Stora delar av de samlingar som finns på arkiv, bibliotek och museer har tillkommit med allmänna medel. Att ta betalt av allmänheten som vill ha tillgång till "sitt" material blir därför lite kaka på kaka. Särskilt när materialet inte längre omfattas av upphovsrätten. Visst finns det ett fåtal verk som säljer affischer och vykort, och vi har inte som mål att ta ifrån institutionerna de intäkterna, men stora delar av kulturarvet kommer aldrig att dra in några pengar. Genom att dra ner på försäljningsverksamheten, kan personalen digitalisera mer material, som sedan blir tillgängligt för fler människor. Livrustkammaren är ett exempel på en myndighet som slutar med den typen av försäljning.

De få undersökningar som finns av intäkter från försäljning tyder också på att intäkterna är minimala (i jämförelse med budgeten som helhet) och att personalkostnaderna ofta överskuggar vinsten. Å andra sidan kan institutioner som publicerar mycket material på internet få lättare att hitta nya intressegrupper, fler fysiska besökare och faktiskt till och med ökad försäljning, eftersom materialet fungerar som ett skyltfönster. Hur ska allmänheten annars få veta vad som finns på institutionen?

Går det att låta bli att ta betalt för det material man producerar?

I USA är allt som produceras av federalt anställda (till exempel vid NASA) automatiskt utan upphovsrätt. Det har gjort materialet mer spritt än andra länders lika fina bilder, som är inlåsta i exklusiva avtal. Ett enkelt sätt att göra det enklare för bilderna att spridas är att använda Creative Commons licenser. Använd i så fall de som även tillåter kommersiellt användande, så kan de laddas upp på Wikimedia Commons.