Lönepolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast till Lönepolicy att diskuteras på styrelesmötet 2013-06-08.

Bakgrund

Wikimedia Sverige är ansluten till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen.

Process

  • Utvecklingssamtal mars, syftar till att ge en bra överblick på hur det föregående året har gått och vad den anställde kan förbättra till kommande år.
  • Lönesamtal april
  • Uppföljningssamtal oktober, avser att följa upp den utvecklingsplan som framkommer från utvecklingssamtalet i mars. Det vill säga, hur går det för den anställde.

Lönenivå

Wikimedia Sverige håller en lönenivå som ligger mellan 25:e och 75:e percentilen baserat på IDEAs lönestatistik för likvärdiga tjänster. Den likvärdiga tjänsten skall refereras i anställningsavtalet.

Årlig lönerevidering

Föreningen följer den överenskomna lönejusteringen mellan Unionen och IDEA.

Lönejustering sker en gång per år, i april, men kan variera för personer anställda under viss tid vars tjänster förlängs. Dock sker maximalt en lönerevidering per tolvmånadersperiod.

Lönejustering för en nyanställd till allmän nivå utöver genomsnittlig lönejustering ska inte räknas av från den totala potten.

Även icke-monetära ersättningar kan användas i lönerevideringen.

Lönekriterier

På Wikimedia Sverige används följande frågeställningar som grund för utvärdering inför lönesamtal. Ledorden för Wikimedia Sverige är i stort:

  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Genomslag
  • Bemötande

Betyg kommer att sättas på dessa egenskaper (1-5). Dessa jämförs mellan de anställda och ligger till grund för lönefördelningen.

1. Kvalitet - Leverans av projekt

Bidra både till att de projekt den anställde har arbetat med levererar de resultat som projektet har som mål och stödjer verksamheten som helhet. Här utvärderas både hur målen uppsatta i projektplanen uppnåtts och att leverabler till tredje part har uppfyllts.

2. Föreningens långsiktighet

Bidra till att föreningen kan vara långsiktigt bärkraftig. Bidra till att tillgångar, i form av monetära medel och/eller andra typer av resurser, görs tillgängliga för föreningen.

3. Genomslag - Sprida missionen och föreningens budskap

Sprida föreningens budskap både genom och utanför ramarna av givna projekt. Bidra till att skapa uppmärksamhet, både genom inflytelsrika personer och spridning till den större allmänheten.

4. Bemötande

Vara öppen och visa respekt för andras synpunkter samt kunna samarbeta.