Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2011-11-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges extra årsmöte 2011-11-22.

Justeras:

Ordförande: Kristo 24 november 2011 kl. 22.57 (CET)[svara]
Sekreterare: Ainali 24 november 2011 kl. 22.24 (CET)[svara]
Justerare: Hannibal 25 november 2011 kl. 12.40 (CET)[svara]
Justerare: einarspetz 12 december 2011 kl. 22.04 (CET)[svara]

Extra årsmötets öppnande

  • Mötet öppnades av Jan Ainali.

Upprättande av röstlängd

  • Röstlängden fastställdes till de 15 som registrerats vid ankomsten.

Val av mötespresidium

  • Kristoffer Mellberg valdes till mötets ordförande.
  • Jan Ainali valdes till mötets sekreterare.

Val av rösträknare och justerare

  • Lennart Guldbrandsson och Einar Spetz valdes till rösträknare tillika justerare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

  • Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

Förändring/justering av Verksamhetsplan 2011/Budget 2011

  • Den justerade budgeten antogs enhälligt.

Verksamhetsplan 2012

  • Den föreslagna verksamhetsplanen antogs enhälligt med tillägget att under rubriken Möjliggörande ska en punkt om att organisationsutveckling ska bedrivas skrivas in.

Verksamhetsplan 2012#Budget 2012

  • Den föreslagna budgeten antogs enhälligt.

Årsmötets avslutande

  • Årsmötet avslutades.