Mötesprotokoll/Protokoll 2008-06-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 23 juni 2008 kl. 23.26 (CEST) [svara]
Sekreterare Ainali 23 juni 2008 kl. 21.58 (CEST)[svara]


23 juni 19:30-21:15, via Skype

Närvarande: Jan, Anders, Lars och Lennart. Andreas på chat från ekonomisk rapportering.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • Jan och Dror jobbar på Chapter Seat Board Selection process.

Rapportering från våra affärsutvecklingsinitiativ

Framtagning av interface till MediaWiki

 • Lennart informerade om att han tagit en första kontakt med Erik Möller.

Wikipedia-böcker

 • Lennart rapporterade om att Linda Skugges pressmeddelande har plockats upp av TT och syns i många tidningar.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy

 • Vi har beslutat att starta projektet.
 • Frågan om projektledare bordlades.
 • Lennart tar personlig kontakt med Andreas.
 • Lennart informerade om förra veckans resa till Tyskland. Sue Gardner har sagt att om hennes schema passar kommer hon att närvara.

Projekt:Wikipediabok 1

 • Vi har beslutat att starta projektet med den beskrivna budgeten.
 • Lennart är projektledare.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2008

 • Vi har beslutat att starta projektet med den beskrivna budgeten.
 • Lennart är projektledare.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lennart informerade om att han varit på Chalmers unviersitetsbibliotek och föreläst.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Jan lägger upp de gamla nyhetsbreven på hemsidan.

Rapportering från våra initiativ inom WMF-sfären

 • Frågan bordlades.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan informerade om att det finns 6 nya t-shirts och därmed totalt 49 produkter på webshopen.

Inga försäljningar sedan förra mötet.

 • Lennart informerade om att det eventuellt går att få rabatt på Spreadshirt.
 • Diskussion om andra försäljningskanaler.
 • Jan undersöker på Wikimania hur andra chapters hanterar försäljning av promotionartiklar.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade för vår ekonomiska status och att vi nu är 120 medlemmar.

Regler för reseersättning och andra utgifter Regler för beslut som rör föreningens ekonomi

 • Anders informerade om att vi nu har en policy för hur ekonomiskt ansvar kan tas inom ramen för projekt.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Föreläsningar och mässor

 • Lars informerade att han kommer att vara moderator på en session på Internetdagarna 2008 som äger rum 21-22 oktober.
 • Vi har beslutat om att delta på internetdagarna.
 • Lars är sammahållande för vårt deltagande.
 • Lennart informerade att han ska föreläsa vecka 37 någon gång om biblioteksdatabaser kontra

fria databaser i Härnösand.

 • Lennart informerade att han ska föreläsa på SFIS höstkonferens 27-28 november i Stockholm.

Användning av MediaWiki

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Diskussion om pristävlingar.

Övrigt

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Nästa möte

 • 4 augusti 19.30 på Skype

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades