Mötesprotokoll/Protokoll 2008-08-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 8 september 2008 kl. 19.33 (CEST) Svara[svara]
Sekreterare Ainali 25 augusti 2008 kl. 21.39 (CEST)Svara[svara]


25 augusti 19:30-, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson och Anders Wennersten.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • Engelskspråkiga Wikipedia passerade 2,5 miljoner artiklar 11 augusti.
 • Anders rapporterade att Chapters Committe genomgår förändringar.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy

 • Lars rapporterade om att ett preliminärt program finns ute och att projektet fortlöper enligt plan.

Projekt:Wikipediabok 1

 • Lennart rapporterade att texten färdigställts och skickats till Vulkan. Projektet fortlöper enligt plan.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2008

 • Lennart rapporterade att beställning gjorts i enlighet med beslut på förra styrelsemötet.
 • Vidare diskussion fördes.

Chaptermöte i april 2009

 • Frågan bordlades.

Internetdagarna

 • Frågan bordlades.

FSCONS

 • Lennart utsågs till projektledare.
 • Lennart har nästa möte 27 augusti och projektet fortlöper enligt plan.
 • Budgeten sattes till 3 000 kr.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Lennart rapporterade att han skickade ut ett pressmeddelande i samband med att tyska Wikipedia vann Quadrigapriset.
 • Nästa nyhetsbrev kommer före bokmässan.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade om fortsatt hög trafik (ca 200 sidvisningar/dag), att 6 nya t-shirts finns tillgängliga (totalt 56 produkter) och att inga nya försäljningar gjorts.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse (Anders)

 • Anders rapporterade om föreningens ekonomiska status och nuvarande medlemsantal (124 st).

Skype-abonnemang

 • Frågan bordlades.

Dekaler

 • Jan beställer 100 A4-ark med dekaler (ca 60 dekaler/ark) för maximalt 2200 kr.

VERKSAMHETSPLANERING

Våra affärsutvecklingsinitiativ

Framtagning av interface till MediaWiki

 • Frågan bordlades.

Samarbeten och partnering

 • Lennart rapporterade att 3C ska skapa en databas för miljöfrågor. Lennart möter dem för att informera om MediaWiki.

Föreläsningar och mässor

 • Jan informerade om att arbetet med Kulturnatten fortlöper enligt plan.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrigt

Wikimania 2010 i Stockholm

 • Diskussionspunkt.

E-postadresser och visitkort

 • Vi har inte fått något svar från Erik Möller på vår förfrågan.
 • Jan begär in offerter på visitkort.

AVSLUTNING

Nästa möte

8 september 19.30 på Skype

Övriga frågor

 • Diskussion om fyllnadsval av den tomma styrelseplatsen.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.