Mötesprotokoll/Protokoll 2008-10-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 16 oktober 2008 kl. 11.54 (CEST) [svara]
Sekreterare Ainali 13 oktober 2008 kl. 21.42 (CEST)[svara]


13 oktober 19:30-, via Skype Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg, Johan Schiff, Anders Wennersten.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • Brasilien och Indonesien är nya chapters.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipediabok 1

 • Lennart redovisade avslutet.
 • Priset på Vulkan beslutades till 166 kr för den tryckta boken och 57 kr för den nedladdningsbara.
 • Vi skänker 3 böcker till WMF.
 • Jan gör boken tillgänglig på Vulkan och meddelar när så är fallet.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2008

 • Lennart redovisade om vår närvaro på mässan. En del resultat finns här.
 • Uppföljningen pågår.

Projekt:Wikipedia Academy

 • Lars rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.

Internetdagarna

 • Johan rapporterade att ett möte hållts i Stockholm 11/10.
 • Vi kommer att ha fyra personer på plats.
 • Johan redovisade hur han tänkte sig genomförandet. Projektet fortlöper enligt plan.

FSCONS

 • Lennart rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.

Chaptermöte i april 2009

 • Kristoffer rapporterade om projektet som fortlöper enligt plan.
 • Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om Berlin.

Planeringsdag 29 november

 • Anders rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.

Fundraising 2008/2009

 • Anders redovisade om projektet.
 • Det beslutades att föreningen deltar.

Rapportering från andra föreläsningar etc

Karlstads universitet

 • Jan rapporterade om föreläsningen med få men intresserade närvarande.

Kunskapens dag

 • Lennart rapporterade om dagen. Han syntes i TV ca 2 minuter.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Johan rapporterade om regeringens nya förslag angående upphovsrätt.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Frågan bordlades.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade att tre t-shirts sålts efter bokmässan och att de nu finns ytterligare två t-shirts att välja mellan (totalt 58 produkter i webshopen). Det var en topp av besökare under och en dag efter mässan. Efter mässan har besöken varit ungefär dubbelt så många som innan.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om föreningens ekonomiska status och nuvarande medlemsantal (143 st).

Fakturering och ansökan till fonder

 • Frågan bordlades

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart berättade om ett inledande möte om hd-video-samarbete.

Föreläsningar och mässor

Planering av medverkan på mässor vinter vår

 • Frågan bordlades.

Bok- och biblioteksmässan 2009 (anmälan under årets bokmässa)

 • Styrelsen bekräftar beslut som togs under bokmässan, att beställa lika stor yta som detta år för nästa års Bok & Biblioteksmässa.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Årsmöte 2009

 • Datum för årsmötet beslutades till 14 eller 21 mars beroende på plats och lokal.
 • Kristoffer undersöker lämplig plats.

Övrigt

Bättre ordning av vårt marknadsmaterial?

Wikimania 2010 i Stockholm

AVSLUTNING

Nästa möte

 • 3/11, 19.30- via Skype

Övriga frågor

 • Einar Spetz beslutades att fylla den vakanta platsen som styrelseledamot.
 • Lennart informerade att Mittuniversitet kommer att ha en kurs gentemot Wikipedia HT2009.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.