Projekt:Planeringsdag 2008

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är projektsidan för planeringsdagen den 29 november 2008 för föreningens styrelse och inbjudna deltagare.

Projektfakta

Projektledare: Anders Wennersten med stöd av Johan Schiff är ansvarig för att förbereda planeringsdagen.
Konferensdatum: 29 november 2008

Budget

 • Totalt: 6 000 kr (utfall 2263)
 • Resor, mat: 6 000
 • Övrigt:

Syfte, mål och förväntat resultat

 • Syfte: Att säkra att vi inom föreningen fokuserar vår kraft på aktiviteter som ger mest nytta[1].
 • Mål:Att vi har en gemensam uppfattning av behov och möjligheter att åstadkomma bästa nytta.
 • Förväntat resultat:Riktlinjer för våra framtida aktiviteter inför kommande styrelsemöten, bidragsansökningar och verksamhetsplanen för 2009

Mötesdata

 • Samling i riksdagshusets entré vid ?? kl 09.30
 • Vi registreras och hälsas välkommen av riksdagsledamot Mehmet Kaplan
 • Diskussion 09.45-16 med avbrott för lunch
 • Avslutning med en Julwikifika där också alla medlemmar och användare är välkomna - föreningen bjuder på julpepparkaka och lussebulle
 • Deltagare är styrelsen och de funktionärer som önskar delta.
 • Mat under dagen och resor av deltagare betalas av föreningen

Dagordning

9.45-10.00 Inledning (Anders)

10.00-11.30 Satsar vi på rätt saker - Hur ser vår värld ut?

Kunskap fritt tillgänglig för alla

Hur ser det ut i det svenska samhället beträffande fri information när det gäller följande och tar (andra) leverantörer betalt eller ej?:

 • Encyklopedier, ordböcker (leverantörer: WMF, NE, SAOB etc)
  • mer och mer accept på fri info, ej gratis
 • Faktaböcker-skolböcker (leverantörer: ?)
  • ses än så länge som inte självklart fri info Potential att agera
 • Nyheter (leverantörer: Massor med webbplatser inkl Google; WMF???)
  • ses som fritt, låg potential att agera
 • Kartinfo (leverantörer: Lantmäteriet, diverse webbplatser som Eniro, Googles; Open Street Map)
  • finns potential, men inte helt tacksamt, kanske sker oberoende av ev agerande från oss
 • Bilder (leverantörer: Allt fler webbplaster, som Flicker; Commons)
  • mycket ofritt Stor potential för oss att agera
 • Video (leverantörer: allt fler webbplatser, YouTube)
  • inte prioriterat för oss att ta i just nu
 • (musik, programvara,skönlitteratur (utanför vårt scope?))
  • inte prioriterat för oss att ta i nu

Aktivitet i Sverige för Wikimedia Foundations projekt

(OK, ej OK, någorlunda OK)

 • wikibooks, wikisource, wikiquote
  • rör sig lite, behöver få mer liv för att vi skall börja ge stöd
 • wikimedia commons
  • mycket använt Stor potential till att ge stöd
 • Wikinews
  • dött, ser inte speciellt intressant ut att uppliva
 • Wikiversity, wikispecies
  • inget liv
 • mediawiki
  • går bra, vårt mycket begränsade stöd förefaller tillräckligt
 • Wiktionary
  • går bra, men används inte fullt ut
 • Wikipedia
  • Användning/acceptans som hjälpmedel?
  • Innehåll - substans och kvalité?
  • Artikelskaparna - tillräckligt antal och kompetens?
  • Potentiell hot i form av konkurrens, ekonomi, lagar?
   • går bra, inget behov av akuta insatser utöver de löpande vi redan gör

Föreningen

överordnat - inte de olika aktiviteterna vi bedrivit

 • Hur fungerar det med (OK, ej OK, ordentlig förbätringspotential):
 • Grundläggande föreningsstrukturer och aktiviteter
  • OK
 • Grundläggande marknadsföringsaktiviteter
  • OK
 • Sunda finanser och personalresurser
  • OK
 • Förankring hos medlemmar och communitien
  • inte helt OK Potential för förbättring
 • Synlighet i WMF världen
  • OK
 • Synlighet i samhällsdebatten (upphovsrätt mm)
  • Inte OK Stor potential till förbättring

Summering

Fenomen under kontroll, ej under kontroll som vi a) vill åtgärda b) inte ser som prioriterat att åtgärda

 • Kritiska punkter under kontroll, potential att gör mer av - skolböcker, fria bilder/commonsanvändning, synlighet i samhällsdebatten.

11.30-13.00 Satsar vi på rätt saker - Lärdomar från aktiviteter vi genomfört och hur vi arbetat

Hur effektiva utifrån våra mål har följande aktiviteter varit

kunde vi genomfört dem bättre, också hur vi ser på prioritet framöver?

 • Allmänna presentationer, medverkan på mindre konferenser
  • har flutit på bra. möjlighet minska styrelsen engagemang genom att fler medlemmar tar på sig detta och att styrelsedamöter gör detta på kommersiell basis, "utanför styrelsen"
 • Våra större konferenser:Bokmässan, FSCONS, Internetdagarna
  • Gått bra och vill vi fortsätta med 2009
 • Wikipedia Academy
  • Gått bra, men frågan bidragsfinansiering, självfinansiering bör övervägas för fortsatta seminarier
 • Bokutgivning
  • Gick inte riktigt bra, framöver bör vi uppmuntra att individer inom och utanför styrelsen driver likande, inte styreslen
 • sponsoring/donationer/fundraising/online betalningssystem
  • För lite gjort men Jan har påbörjat ta fram baskomponenter, vi behöver fortsätta jobba med detta Potential för förbättring
 • Lobbying, presskontakter, marknadsföring mot externa.
  • Mer behöver göras och fler än Lennart arbeta med dessa saker Potential för förbättring
 • informationsmaterial, nyhetsbrev, medlemsaktiviteter, webbplats
  • Gått bra och vill vi fortsätta med 2009

Summering aktiviteter

saker vi bör göra mindre av, ändra på, fortsatt satsa på, satsa mer på

 • Mindre: Medverkan av styrelsen i seminarier etc, engagemang från styrelsen i bokutgivning
 • Mer: Sponsoring/fundraising, Lobbying etc
 • Ändrat: Wikipedia Academy?, presskontakter/marknadsföring mot externa

Summering arbetssätt

Idéer om nya arbetssätt, nya kompetenser, nya resurser

 • Fler arbetsgrupper med deltagande/ledning av medlemmar som ej är från styrelsen-vid behov med kontaktperson från styrelsen
 • Föröka få till regelbundna wikiträffar på 5-6 platser gärna med en medlem som inte är med i styrelsen som sammanhållande

13.00-14.00 Lunch

14.30-15.30 Prioritering och grov planering av framtida aktiviteter och arbetssätt

Vill vi satsa på större nya områden som vi inte engagerat oss i detta år? - kräver då troligen utfasning av saker vi gjort

 • Fria bilder, sponsring, lobbying

Kan vi med ett smartare sätt arbeta engagera fler och åstadkomma mer?

 • Ja se ovan

Vad är viktigast?

  • att få igång fler medlemmar att aktivt bidra så mer kan göras, arbetsbelastningen för styrelsen kan minska och återväxt till den säkras

Kan vi uttala mål för vår verksamhet framåt?

  • vi diskuterade löst i termer som "20 medlemmar aktiva utanför styrelsen"

Grov plan för aktiviteter 2009

Hur och vem kan sammanfatta dagens diskussion och konkretisera frågor till en handlingsplan?

  • Jan tog på sig, men efter datorkrasch så blev det inte så

15.30-16.00 Operativa planeringsfrågor

 • Årsmötet
  • försök med studiebesök före, beslut om tid och plats nästa styreslemöte
 • Arvodering, ersättning för logi vid insatser, möten
  • Ingen arvodering, rimlig ersättning för logi
 • Riktlinjer för budget - hur vi de närmaste åren skall se på att utnyttja den donation vi har fått
  • Utgiftsbudgeten kan tillåtas överskrida "säkra" budgeterade inkomster med 50% av tillgångarna vid årets början. Detta belopp blir då i budgeten "spekulativa donationsintäkter"

Fortsatta aktiviteter

Referenser

 1. Ur våra stadgar:Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik