Övergripande handlingsplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

planeringsmötet i november 2008 identifierade vi följande.

Det finns stor potential för oss att agera inom områdena:

 • Faktaböcker-skolböcker
 • Bilder

Därför bör vi rikta oss på att göra aktiviteter som stödjer:

 • Wikimedia Commons (både aktiviteter och användarvänlighet)
 • Få bilder fria från olika arkiv

Våra svaga sidor är:

 • Förankring hos medlemmar och communityn
 • Nästan bara styrelsemedlemmar som utför saker för föreningen
 • Synlighet i samhällsdebatten

Därför bör vi satsa på att:

 • ge våra medlemmar möjlighet att aktivera sig genom att:
  • Arbetsgrupper inom dels intresseområden och dels geografiska områden ska påbörjas.
  • Försöka få till regelbundna wikiträffar.
 • Aktivera oss inom lobbying.

Se även