Mötesprotokoll/Protokoll 2008-11-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 17 november 2008 kl. 15.38 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 3 november 2008 kl. 21.04 (CET)[svara]


3 november 19:30-21.00, via Skype
Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg, Einar Spetz, Anders Wennersten

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • Fundraisern startar idag.
 • Det finns en enkät om Wikipedia som sitenotice.
 • Norge och Ungern blir antagligen godkända som chapters imorgon.

Rapportering från våra projekt

 • Johan gjorde en slutrapport.
 • Lennart gjorde en slutrapport.
 • Vi är preliminäranmälda som intressent till att vara arrangör nästa år.
 • Det är fler anmälda än förutsett vilket gör att vissa justeringar görs, i övrigt fortlöper projektet enligt plan.
 • Kristoffer rapporterade WMDE gärna arrangerar mötet och fixar till sidan på internal.
 • Anders rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.
 • Anders rapporterade att kontraktet är inskickat.

Projekt Årsmöte 2009

 • Kristoffer rapporterade att han börjat leta lokal.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Einar rapporterade att han föreläst för Dykförbundet med ca 30 deltagare.
 • Einar rapporterade att han föreläst för ett 40-tal bibliotekarier.
 • Einar rapporterade att han fått i uppdrag att recensera Lennarts bok för Biblioteksbladet.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av november.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan rapporterade att det finns en sida skapad för detta.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om föreningens ekonomiska status och nuvarande medlemsantal (155 st).

Fakturering och ansökan till fonder

 • Frågan bordlades.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart rapporterade att astronomiåret har fått en budget för en artikelskrivartävling.

Föreläsningar och mässor

 • Lennart rapporterade att han har en föreläsning veckan efter Wikipedia Academy.
 • Lennart rapporterade att han ska föreläsa för SFIS i november innan planeringsmötet.
 • Jan rapporterade att han kommer att föreläsa på en julkonferens för lärarstudenter på Karlstads Universitet 9/12.

Vår wikicommunity

 • Många wikifikor den senaste tiden.

Övrigt

Förfrågan om att ge oss större donation

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Nästa möte

24/11 19.30- via Skype.

Övriga frågor

Chapters Wiki

 • Jan informerade att det har startats en wiki och maillista för enbart chapters.

Så fungerar Wikipedia

 • Lennart informerade att en nyutgåva på Hexa förlag kommer.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.