Mötesprotokoll/Protokoll 2008-11-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 14 december 2008 kl. 15.02 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 24 november 2008 kl. 21.34 (CET)[svara]


 • 24 november 19:30-21:23, via Skype
 • Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • WMNL lämnar in ett svar på en grönbok.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy

 • Lars rapporterade att evenemanget var lyckosamt.

Chaptermöte i april 2009

 • Det är nu klart att WMDE tar täten för detta.
 • Mötet är planerat till 3-5 april 2009 i Berlin.

Planeringsdag 29 november

 • Projektet fortskrider enligt plan.
 • Anders ansvarar för att tillse en lokal för fikat.

Fundraising 2008/2009

 • Vi har inte fått igång vår onlinefundraising.
 • Jan påbörjar en sida liknande Wikimedia Foundations benefactors.

Projekt Årsmöte 2009

 • Frågan bordlades.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Diskussion om sampressrelease för jämna 100 000-tals artiklar mellan da, sv och no.
 • Lennart och Jan ansvarar för nästa nyhetsbrev.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan tar fram förslag till plan inklusive budget efter planeringsmötet.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om föreningens ekonomiska status och nuvarande medlemsantal (159 st).

Fakturering och ansökan till fonder

 • Förskottsfaktureringen av Internetfonden har gått.
 • Lars ansvarar för att få in de sista reseräkningarna för Wikipedia Academy så att den andra fakturan kan gå iväg.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Diskussion om den nya föreningen FFKP.

Föreläsningar och mässor

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrigt

Chapterwikin och val av ledamöter till the WMF Board

 • Jan påminde om att få användarnamn och epostadress som styrelsemedlemmarna vill ha kopplade till chapterwikin.

AVSLUTNING

Nästa möte

 • 15/12, 19.30- via Skype.

Övriga frågor

Så fungerar Wikipedia

 • Lennart presenterar att första upplagan nästan är slutsåld och andra upplagan kommer snart.

Svenska fåglar

 • Lennart berättade att exemplaren som Frank fick har kommit fram till WMF.

Enkäten på Wikipedia

 • Lennart presenterade information han fått via Frank.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.