Mötesprotokoll/Protokoll 2009-02-02

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande LA2 9 februari 2010 kl. 00.00 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 2 februari 2009 kl. 21.11 (CET)[svara]


INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande (Lennart när han är närvarande)

 • Lars valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Svenska samhället, media, riksdag

 • Vi konstaterar att det varit stor uppmärksamhet om flagged revisions.

Medlemsaktiviteter, återkoppling från medlemmar

 • Inget att behandla.

Wikimedia världen: WMF, Chapters

 • Inget att behandla.

Rapportering från våra projekt

Rapport från förstudie

 • Einar informerade om förstudiens fortlöpande.

Rapport av förstudie, beslut om fortsatta aktiviteter

 • Anders rapporterade om aktitviteter som bedrivits och anses vara färdig.
 • Studien visar att det har varit svårt att få andra intresserade att agera projektledare men att det finns många potentiella projekt.

Onlinebetalning

 • Vi avvaktar epostadress.

Ev donation till WMF

 • Frågan bordläggs.

Uppföljning utskick

 • Utskick har gjorts.
 • Frågan bordläggs.
 • Frågan bordläggs.

Mötesordförande

 • Frågan bordläggs.

Annan logistik, wikifika efter, extra programpunkt?

 • Vi noterar att allt inte är färdigt och att arbete kvarstår.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordläggs.

Rapportering om nyhetsbrev och pressmeddelanden etc

 • Ett nyhetsbrev skall skickas i februari.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

Kalender för marknadsaktiviteter

 • Frågan bordläggs.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om ekonomin.

Bokslut och revision

 • Anders rapporterade att vi inväntar det skriftliga svaret från revisorerna.

Inbetalning av 2009 års medlemsavgifter

 • Anders rapporterade om utfallet.

Fakturering och ansökan till fonder

 • Frågan bordläggs.

VERKSAMHETSPLANERING

Frågor från vårt planeringsmöte

 • Verksamhetsplanen skall vidareförädlas. Jan och Anders ansvarar för detta.

Lokala kontaktpersoner

 • Diskussionspunkt.

Lobbying

 • Frågan bordläggs.

Samarbeten och partnering

Svenska Turistföreningen

 • Frågan bordläggs.

Föreläsningar och mässor

Skolforum

 • Frågan bordläggs.

Vår wikicommunity

 • Frågan bordläggs.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptermötet i april

 • Jan tar kontakt med Guillaume.

Vem skall vi sända dit?

 • Mötet rekommenderar att Jan och Lennart åker.

Synpunkter på agenda?

 • Frågan bordläggs.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor.

Nästa möte

16/2 19.30 via Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.