Mötesprotokoll/Protokoll 2009-02-16

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 2 mars 2009 kl. 22.11 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 16 februari 2009 kl. 22.19 (CET)[svara]


 • 16 februari 19:30-, via Skype
 • Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Einar Spetz, Anders Wennersten

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

 • Vi noterar att det är en intressant krönika.

Svenska media

 • Lennart har blivit kontaktad för att blogga för Newsmill och Teracom.

WMF/Chapcom/andra Chapters

 • Det är ett konstituerande möte för ett Chapter i Danmark planerat 13 mars.

Rapportering från våra projekt

 • Inget nytt att rapportera.

Rapport av förstudie

 • Anders rapporterade om diskussionspunkterna i förstudien.

Beslut om start av projekt

 • Beslut om ett förslag till Verksamhetsplan för vidare beslut på årsmötet enligt plan.
 • Beslut om ett förslag till Budget 2009 för vidare beslut på årsmötet beslutad efter att Förstärknprojektet redovisas i sin helhet som en enskild post (dvs 8000 flyttas från Resor).

Mötesordförande

 • Johan får i uppdrag att tillfråga hans förslag till ordförande.

Detaljerat program

 • Inledning av vår värd.
 • Filmvisning före årsmötets start.
 • Presentation och diskussion om det nya projektet.

Logistikfrågor

 • Mötet ger Kristoffer i uppdrag att se till att det praktiska kring årsmötet fungerar.

Nytt utskick

 • Skall skickas.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lennart rapporterade om föreläsningen på Göteborgs Stadsbibliotek. Lennart har fått ett bra stöd av Rolf B och Sjö i arbetet.
 • Lennart rapporterade om konferensen "Social media marketing" i Stockholm där han fick bra kontakt med flera intressenter.
 • Lennart rapporterade att han träffat Anette Holmqvist på Skolverket om vidare arbete.

Rapportering från medlemskontakter

Wikifikor

 • Einar rapporterade att han utlyste och deltog på en wikifika som kan komma leda till en fotosafari.

Lokala ombud

 • Mötet beslutade att Mikael Lindmark blir lokalt ombud i Umeå tills vidare och att Lars är hans kontaktperson.

Rapportering om nyhetsbrev och pressmeddelanden etc

 • Jan, med hjälp av Lennart, skriver och skickar ett nyhetsbrev senast 28/2.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan rapporterade att han fått 5 ex utav WMF annual report 2007/2008.

Upptryckning av verksamhetsberättelsen

 • Jan får i uppdrag att ta in offert för ett lämpligt antal exemplar och rapportera detta till styrelsen.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om medlemsstatus och om föreningens ekonomi.

Inbetalning av 2009 års medlemsavgifter

 • Frågan bordläggs.

Övrigt

Onlinebetalning

 • Avvaktar en mailadress att använda till kontoskapande.
  • Lars får i uppdrag att skaffa föreningen ett webbhotell som WMF kan peka om trafik till.

Donation till WMF

 • Vi donerar dessa till andra chapters resor till mötet i april.

Ansökan till fonder

 • Frågan bordläggs.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Diskussionspunkt.
 • Jan tar kontakt med olika företag för att tipsa dem att de kan länka till Wikipedia.

Föreläsningar och mässor

 • Bokmässan bjuder på en kurs i mässdeltagande. Lennart undersöker vem som kan delta.
 • Lennart informerade att han ska föreläsa 9/3 på Gnosjöarnas kunskapscentrum.

Vår wikicommunity

 • Frågan bordläggs.

Övrig verksamhetsplanering

 • Frågan bordläggs.

Chaptermötet i april

Vem skall vi sända dit?

 • Jan och Lennart åker.
 • Om något viktigt kommer upp på agendan för fredagen är Anders villig att åka den dagen (eftersom Jan åker ner fredag kväll).

Synpunkter på agenda?

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Diskussionspunkt om hur vi kan förbättra oss i att aktivt möta media.
 • Einar informerade att recensionen av Så fungerar Wikipedia inte kom i nr 1.
 • Einar informerade att han snart har sammanställt svar på en enkät om lärares användning av Wikipedia i en rapport.

Nästa möte

2/3 19.30 via Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.