Mötesprotokoll/Protokoll 2009-03-02

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 10 mars 2009 kl. 08.36 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 8 mars 2009 kl. 20.46 (CET)[svara]


 • 2 mars 19:30-, via Skype
 • Närvarande: Samtliga i styrelsen. Kristoffer Mellberg utgick efter punkten Lokala ombud.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande (Lennart när han är närvarande)

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Wikimedia Danmark

 • Lennart rapporterade att WMDK har sitt första årsmöte 14/3.

Store Norske Leksikon och danska motsvarigheten

 • Vi noterar att det är en intressant utveckling.

Upphovsrättens giltighetstid

 • Johan rapporterade att det pågår en debatt i EU-parlamentet om förlängning av upphovsrättens giltighetstid för ljud.

Rapportering från våra projekt

 • Einar rapporterar att han har ett konkret förslag om samarbetspartner.
 • Anders och Einar ska på ett organisationsmöte senare i mars.

Rapport från besök på Stadsmuseet och kontakt med Spårvägsmuseet

 • Anders rapporterade om mötet han har haft med Stadsmuseet sedan senaste styrelsemötet.
 • Anders rapporterade att en kontakt har tagits med Spårvägsmuseet.

Rapport från besök på Arbetarrörelsens arkiv

 • Lars rapporterade om hans kontakt och att vi har fått ett erbjudande om att få bilder donerade till oss.
 • Ett möte är planerat till 13/3 som Lars och Lennart går på.

Diskussionen runt verkshöjd på bilder tagna före 1969

 • Diskussionspunkt.

Förändring av texten i projektbeskrivningen och presentation på årsmötet

 • Anders rapporterade om att projektets beskrivning har justerats.

Mötesordförande

 • Johan fortsätter sökandet.

Praktikaliteter runt lokalen

 • Kristoffer rapporterade att allting med lokal är i ordning.

Praktikaliteter runt dokument mm

 • Anders och Johan ordnar dokument som behövs under mötet.

Ev resestöd till medlemmar som bor långt ifrån

 • Frågan bordläggs.

Rapportering från andra föreläsningar etc

Kurs på Stadsbiblioteket

 • Lennart rapporterade om hur kursen har fortlöpt.
 • En kort beskrivning av innehållet finns här.

Marcus Evans

 • Lennart visade sitt presentationsmaterial.

Rapportering från medlemskontakter

wikifikor

 • Anders rapporterade från Wikifikan i Gävle.

Lokala ombud

 • Jan skapar en sida till hjälp för de lokala ombuden.
 • Lokala ombud skall listas på nämnda sida med riktigt namn. Länk till användarsida på Wikimediaprojekt och bild är valfritt.
 • Calle Eklund utsågs till lokalt ombud för mellersta Dalarna. Anders är kontaktperson i styrelsen för honom.
 • Cejang utsågs till lokalt ombud för nedre Norrland efter att hon har blivit medlem i föreningen. Anders är kontaktperson i styrelsen för henne.
 • Jan Ainali utsågs till lokalt ombud för Värmland.
 • Einar Spetz utsågs till lokalt ombud för Roslagen.

Rapportering om nyhetsbrev och pressmeddelanden etc

 • Ett nyhetsbrev skickades 1/3.
 • Lennart och Johan utvecklar ett förslag till fortsatt PR-arbete.


Rapportering om vårt marknadsmaterial

upptryckning av verksamhetsberättelsen?

 • Jan beställer 200 st enligt offert.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om föreningens ekonomi och att vi har 171 medlemmar.

Inbetalning av 2009 års medlemsavgifter

 • 95 medlemmar har ännu betalt inte sin medlemsavgift.

Övrigt

Onlinebetalning/www.Wikimedia.se

 • Lars rapporterade att wikimedia.se har tillgängliggjorts för oss så att vi kan administrera den själva om några dagar när domänändringen slagit igenom.
 • Bekräftelsemail ska skickas vidare till Anders.

Donation till WMF

 • Lennart rapporterade att vi har fått en begäran om överföring som Anders kan genomföra.

Ansökan till fonder

 • Inget aktuellt.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

Svensk turistförening

 • Frågan bordläggs.

Föreläsningar och mässor

 • 7 maj, Umeå, Västerbottens museum
 • 28-29 september, Stockholm, Eira-dagarna

Vår wikicommunity

 • Frågan bordläggs.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptermötet i april

 • Vi föreslår Arne Klampert och Ad Huikeshoven som styrelsemedlemmar.
 • Jan meddelar chapterslistan om detta.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Tid avsätts för att hålla ett konstituerande möte 14/3.
 • Jan blev intervjuad över en helsida i personaltidningen på hans jobb (upplaga 2000 ex).
 • Webbshoppen har sålt tre t-shirts i år.

Nästa möte

 • Nästa möte blir årsmötet.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.