Mötesprotokoll/Protokoll 2009-04-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 18 maj 2009 kl. 19.26 (CEST)
Sekreterare Ainali 27 april 2009 kl. 21.24 (CEST)


  • 27 april 19:30-, via Skype
  • Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristofer Mellgren, Einar Spetz, Anders Wennersten. Anna Bauer adjungerad från Rapportering från andra föreläsningar etc.

INLEDNING

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av ordförande

  • Lennart valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

  • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Chaptermöte april 2009

ChapCom

  • Anders rapporterade om ChapComarbetet. Stor aktivitet råder.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

  • Einar rapporerade om projektet. Ett flertal saker har blivit fastställda.

Projekt:Wikipediastöd 2009

  • Diskussionspunkt.

Rapport från dialog med museer och arkiv

  • Diskussionspunkt.

Projekt:Bok_och_Biblioteksmässan_2009

  • Lennart rapporterade.
  • Budgeten beslutades till samma storlek som förra året.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

Rapportering från medlemskontakter

Wikifikor

  • Anders rapporterade om en fika.

Behov av förändringar i kontakterna med medlemmar (se bland annat mail från Anders 15 mars)

  • Frågan bordlades.

Beslut om ändringar

  • Frågan bordlades.

Nästa nyhetsbrev

  • Lennart påbörjar nyhetsbrevet som bör gå ut innan nästa möte.


Lokala ombud

Gävle-Sandviken

  • Anders rapporterade att ett föredrag för ABF är inplanerat.

Nedre dalarna

  • Anders hade inget att rapportera.

Roslagen

  • Einar rapporterade

Skellefteå-Luleå

  • Lennart valdes till kontaktperson.
  • Lennart rapporterade om föreläsningen som har hållits.

Umeå

  • Lars hade inget att rapportera.

Värmland

  • Jan hade inget att rapportera.

Västerås

  • Anders valdes till kontaktperson.
  • Anders hade inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

  • Anna Bauer rapporterade om sin föreläsning.

Rapportering om PR-aktiviteter

  • Frågan bordlades.

Pressmeddelanden mm

Intressanta datum i närtid

  • Lennart gör en pressrelease om att svwp fyller 8 år.

Övrigt

Rapportering om vårt marknadsmaterial

Göra intervjufilmen tillgänglig

  • Frågan bordlades.

Tryckning av två MediaWikiböcker (Jan)

  • Jan rapporterade att två böcker har beställts.

Lagda beställningar (Jan)

  • Jan rapporterade att två banderoller har beställts och levererats.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

  • Anders rapporterade om ekonomin.

Övrigt

Onlinebetalning

  • Jan rapporterade att den nu fungerar.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

  • Lennart rapporterade om att PediaPress kanske ska lokaliseras i Sverige.

Föreläsningar och mässor

  • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

  • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

  • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Fokus rapportering gentemot planering

  • Diskussionspunkt.

Nästa möte

18 maj 19:30-, via Skype

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.