Mötesprotokoll/Protokoll 2009-04-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 18 maj 2009 kl. 19.26 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 27 april 2009 kl. 21.24 (CEST)[svara]


 • 27 april 19:30-, via Skype
 • Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristofer Mellgren, Einar Spetz, Anders Wennersten. Anna Bauer adjungerad från Rapportering från andra föreläsningar etc.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Chaptermöte april 2009

ChapCom

 • Anders rapporterade om ChapComarbetet. Stor aktivitet råder.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Einar rapporerade om projektet. Ett flertal saker har blivit fastställda.

Projekt:Wikipediastöd 2009

 • Diskussionspunkt.

Rapport från dialog med museer och arkiv

 • Diskussionspunkt.

Projekt:Bok_och_Biblioteksmässan_2009

 • Lennart rapporterade.
 • Budgeten beslutades till samma storlek som förra året.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

Rapportering från medlemskontakter

Wikifikor

 • Anders rapporterade om en fika.

Behov av förändringar i kontakterna med medlemmar (se bland annat mail från Anders 15 mars)

 • Frågan bordlades.

Beslut om ändringar

 • Frågan bordlades.

Nästa nyhetsbrev

 • Lennart påbörjar nyhetsbrevet som bör gå ut innan nästa möte.


Lokala ombud

Gävle-Sandviken

 • Anders rapporterade att ett föredrag för ABF är inplanerat.

Nedre dalarna

 • Anders hade inget att rapportera.

Roslagen

 • Einar rapporterade

Skellefteå-Luleå

 • Lennart valdes till kontaktperson.
 • Lennart rapporterade om föreläsningen som har hållits.

Umeå

 • Lars hade inget att rapportera.

Värmland

 • Jan hade inget att rapportera.

Västerås

 • Anders valdes till kontaktperson.
 • Anders hade inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Anna Bauer rapporterade om sin föreläsning.

Rapportering om PR-aktiviteter

 • Frågan bordlades.

Pressmeddelanden mm

Intressanta datum i närtid

 • Lennart gör en pressrelease om att svwp fyller 8 år.

Övrigt

Rapportering om vårt marknadsmaterial

Göra intervjufilmen tillgänglig

 • Frågan bordlades.

Tryckning av två MediaWikiböcker (Jan)

 • Jan rapporterade att två böcker har beställts.

Lagda beställningar (Jan)

 • Jan rapporterade att två banderoller har beställts och levererats.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om ekonomin.

Övrigt

Onlinebetalning

 • Jan rapporterade att den nu fungerar.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart rapporterade om att PediaPress kanske ska lokaliseras i Sverige.

Föreläsningar och mässor

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Fokus rapportering gentemot planering

 • Diskussionspunkt.

Nästa möte

18 maj 19:30-, via Skype

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.