Mötesprotokoll/Protokoll 2009-05-18

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Anders Wennersten 18 maj 2009 kl. 22.04 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 18 maj 2009 kl. 21.10 (CEST)[svara]


18 maj 19:30-, via Skype

Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Kristoffer Mellberg, Einar Spetz, Anders Wennersten och Lennart Guldbrandsson på chatt.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Anders valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Mandat till chapter committee

 • Lennart skickar ett ok.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Einar rapporterade att arbetet fortskrider.
 • Jan knåpar ihop en logga.
 • Vi svarar WMNO att vårat datum är fastslaget.

Projekt:Wikipediastöd 2009

Rapport från dialog med museer och arkiv

 • Lennart har kontakt med Västerbottens museum.
 • Stockholms museer och arkiv är på väg att släppa bilder fria som en följd av våra tidigare ansträngningar.

Rapport från försök skapa teknikkommitte

 • Diskussionspunkt.

Projekt:Bok_och_Biblioteksmässan_2009

 • Frågan bordlades.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Frågan bordlades.

Rapportering från medlemskontakter

Wikifikor

 • Flera har hållits den senaste tiden.

Nästa nyhetsbrev

 • Vi skickar den version som Lennart och Anders har författat.

Lokala ombud

Gävle-Sandviken

 • Inget att rapportera.

Nedre dalarna

 • Inget att rapportera.

Roslagen

 • Inget att rapportera.

Skellefteå-Luleå

 • Ett wikifika med åtta deltagare har hållits.

Umeå

 • Inget att rapportera.

Värmland

 • Jan rapporterade att en wikifika har hållits med fyra deltagare, varav två från WMSE.

Västerås

 • Inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Einar rapporterade om sin föreläsning för turistjournalisterna.
 • Lennart har haft en föreläsning i Umeå.
 • Lars har pratat på ett möte för Framtidsgruppen på Kungliga biblioteket.
 • Jan har föreläst för Rotary-klubben i Karlskoga.

Rapportering om PR-aktiviteter

Pressmeddelanden mm

 • Inget att rapportera.

Övrigt

 • Inget att rapportera.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

Göra intervjufilmen tillgänglig

 • Frågan bordlades.

Tryckning av två MediaWikiböcker

 • Anders har fått två böcker.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus

 • Inget att rapportera.

Genomgång av medlemsregistret

 • Listan gicks igenom.

Ekonomisk redogörelse

 • Inget att rapportera.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart får i uppdrag att anmäla oss som samarbtespartner till projektet E-medborgaren.

Föreläsningar och mässor

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptersträff om upphovsrättsfrågor i EU, Bryssel 18-19 juli

 • Diskussionspunkt.
 • Jan för frågan vidare.

Nordeuropeisk chapterträff om Fundraising, Köpenhamn juli

 • Diskussionspunkt.

Nordisk chaptersträff i Köpenhamn

 • Samma punkt som ovan.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Jan startar en Facebook-sida för WMSE.
 • Kristoffer undersöker andra lösningar för styrelsemöten än Skype.

Nästa möte

 • 15 juni 19.30 på Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.