Mötesprotokoll/Protokoll 2009-06-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 21 juni 2009 kl. 12.07 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 15 juni 2009 kl. 21.10 (CEST)[svara]


 • 15 juni 19:30-21:00, via Skype
 • Närvarande: Jan Ainali, Anders Wennersten, Lars Aronsson, Johan Schiff, Kristoffer Mellberg, Lennart Guldbrandsson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

EU-valet

 • Diskussionspunkt.

Chapter agreement

 • Anders rapporterade.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Frågan bordläggs.

Projekt:Wikipediastöd 2009

Rapport från dialog med museer och arkiv

 • Anders rapporterade om det kommande mötet med Stockholms kulturborgarråd mfl.
 • Lennart rapporterade om hans möte med Regionarkivet i Göteborg.
 • Micke får mandat att representera WMSE i mötet med RAÄ. Lennart meddelar detta.

Rapport från försök skapa teknikkommitte

 • Lennart ber Micke att inkomma med ett beslutsunderlag angående vårt behov av server med registerdumpar.

Projekt:Bok_och_Biblioteksmässan_2009

 • Vi har en tid för seminarium på bibliotekstorget på torsdagen.
 • Diskussion om informationsmaterial.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Arbetsgruppen startar till hösten.

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

 • Lars rapporterade om Wikiträffen på Dreamhack.
 • Anders rapporterade om Wikiträffen i Stockholm.

Nästa nyhetsbrev

 • Utkommer innan biblioteksmässan.

Lokala ombud

Gävle-Sandviken

 • Inget att rapportera.

Nedre dalarna (Anders)

 • En fotosafari är planerad.

Roslagen

 • Frågan bordläggs.

Skellefteå-Luleå

 • En wikifika är planerad.

Umeå

 • Inget att rapportera.

Värmland

 • Inget att rapportera.

Västerås

 • Inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordläggs.

Rapportering om PR-aktiviteter

 • Lennart har medverkat i dansk radio.

Pressmeddelanden mm

Övrigt

Facebooksida

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Inget att rapportera.

Göra intervjufilmen tillgänglig

 • Johan jobbar med det.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus

 • Inga nya sen senaste mötet.

Ekonomisk redogörelse

 • Inga transaktioner har gjorts sen senaste mötet.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Lennart föredrog ett förslag till samarbete med Virtuella mathuset

Föreläsningar och mässor

 • Lennart åker till Wikipedia Academy USA i mitten av juli
 • Lennart tar kontakt med FSF om ett eventuellt samarbete.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptersträff om upphovsrättsfrågor i EU, Bryssel 18-19 juli

 • Jan undersöker vad kostnaden för deltagande är och återkommer till styrelsen denna vecka.

Nordeuropeisk chapterträff om Fundraising, Köpenhamn juli

 • Jan meddelar att vi kan tänka oss att arrangera ett möte i september men inte tidigare.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Minimiarvode vid föreläsningar

 • Frågan berör inte föreningens verksamhet.

Reseersättning

 • Diskussionspunkt.

Kurs på Göteborgs stadsbibliotek

 • Startar till hösten.

Nästa möte

 • 24/8 19.30 på Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.