Mötesprotokoll/Protokoll 2009-08-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 5 februari 2010 kl. 10.56 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 4 februari 2010 kl. 20.33 (CET)[svara]


 • Tid: 24 augusti 19:30-, via Skype
 • Närvarande: Anders Wennersten, Lennart Guldbrandsson och Anna Bauer. Jan Ainali första timmen.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande (Lennart när han är närvarande)

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare (Jan när han är närvarande)

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Anders ny medlem i Audit Committee (Anders)

 • Anders rapporterade att de hunnit haft ett möte.

Finland nytt Chapter (Anders)

 • Anders rapporterade att de antagligen blir klara till veckan.

Rapportering från våra projekt

 • Frågan bordlades.
 • Lennart redovisade Fluffs förslag.

Rapport från dialog med museer och arkiv

Västerbottens museum
 • Anna tar reda på vilket arbete som tidigare har gjorts med Skellefteå museum.
Stockholms museer
 • Anders har skickat vidare pressreleasen om Regionarkivets donation.


Fotosafairs mm


 • Johan jobbar på att göra intervjufilmen tillgänglig
 • Lennart har börjat med planscher.
 • Lennart rapporterade om böcker - Vulkan och Regionarkivet.
 • Lennart rapporterade att Erik Möller kommer.
 • Föredrag

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor (Johan)

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

Nästa nyhetsbrev (Lennart/Anders)

 • Nästa nyhetsbrev går ut i slutet av augusti, enligt schemat.
  • Skjuter på nyhetsbrevet tills efter styrelsemötet 14 september.

Värmland

 • Inget att rapportera.


Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Wikipedia Academy USA (Lennart)

Rapportering om PR-aktiviteter (Johan, Lennart)

Pressmeddelanden mm

Övrigt

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan rapporterade om att 35 t-shirts har beställts och levererats tillsammans med 1500 WMSE-visitkort.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus (Anders)

 • Anders rapporterade om medlemsstatus.

Ekonomisk redogörelse (Anders)

 • Anders redogjorde om ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

Föreläsningar och mässor

 • Wikipedia Academy USA
 • Internetdagarna (Lars)

Vår wikicommunity

Övrig verksamhetsplanering

 • Norden möte
 • Fundraising 2009-2010

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Lennarts bok
  • Bordlagd.

Nästa möte

14 september 19:30 via Skype

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.