Mötesprotokoll/Protokoll 2009-09-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 5 februari 2010 kl. 10.55 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 14 september 2009 kl. 22.31 (CEST)[svara]


 • 14 september 19:30-, via Skype
 • Närvarande: Jan Ainali, Anna Bauer, Einar Spetz, Lennart Guldbrandsson och Anders Wennersten. Kristoffer Mellberg fram till punkten Inköp av videokamera till föreningen. Lars Aronsson endast via chat.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Wikimania

Finland nytt Chapter

 • Inget att rapportera.

Rapportering från våra projekt

 • Einar rapporterade att programmet är klart.
 • Erik Möller kommer att närvara.

Rapport från dialog med museer och arkiv

Västerbottens museum
 • Anna rapporterade om att de senaste kontakterna har gått bra.
Stockholms museer
 • Inget nytt att rapportera.
Regionarkivet i Göteborg mm
 • Lennart rapporterade om att Regonarkivet är nöjda med uppmärksamheten de har fått.
Stadsmuseet i Göteborg
 • Lennart rapporterade om de senast kontakterna.
Möte i Stockholm för att åstadkomma en mer samlad insats
 • Lennart föreslog att starta en grupp

Fotosafaris mm

 • Anders rapporterade.
 • Anna har startat en sida.

Rapport från försök skapa teknikkommitté

 • Bot-server ska sättas upp enligt förslagets maxgräns.
  • Efter att punkten med videokameran strukits så reserverade sig Jan i denna punkt med samma motivering som angavs i punkten om videokameran.

Göra intervjufilmen tillgänglig

 • Frågan bordläggs.

Planscher

 • Lennart rapporterade om att vi har tagit fram fyra planscher.

Vilka kommer?

Böcker - Vulkan, Regionarkivet, Wikipedia i skolan

 • Lennart rapporterade om samarbetet mellan Vulkan och Pediapress.
 • Vi har beställt böcker med bokfunktionen att visa upp.
 • Regionarkivet kommer att ha fotobok till påseende.
 • Lennart rapporterade om att han har gjort en bok som heter Wikipedia i skolan.
 • FSCONS - Erik Möller kommer.
 • Programmet är klart.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Frågan bordläggs.

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

 • Det har varit en i Helsingborg.

Nästa nyhetsbrev (Lennart/Anders)

 • Diskussion.

Gävle-Sandviken

 • Inget att rapportera.

Nedre dalarna

 • Vivo anordnade en fotosafari som blev mycket lyckad.

Roslagen

 • Einar funderar på att anordna något i höst i Norrtälje.

Skellefteå-Luleå

 • Inget att rapportera.

Umeå

 • Inget att rapportera.

Värmland

 • Inget att rapportera.

Västerås

 • Inget att rapportera.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordläggs.

Rapportering om PR-aktiviteter (Johan, Lennart)

Pressmeddelanden mm

Övrigt

 • Frågan bordläggs.

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan rapporterade om att t-shirt har kommit.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus

 • En ny medlem sedan midsommar.

Ekonomisk redogörelse

 • Anders redovisade ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Inget att rapportera.

Föreläsningar och mässor

Internetdagarna

 • Punkten ströks.

Vår wikicommunity

 • Inget att rapportera.

Övrig verksamhetsplanering

Norden möte (chapters möte?)

 • Diskussion om att ordna ett sådant möte. Vi är allmänt positiva till något nästa år. Vi startar diskussionerna med WMDA, WMFI och WMNO.

Fundraising 2009-2010

 • Diskussionspunkt.

Sponsra resor till Wikimania i Gdansk 2010

 • Diskussion om att föra in det i budgeten till nästa år.

Inköp av videokamera till föreningen

 • Frågan ströks för att Anders ansåg att detta var svårt att göra skattemässigt korrekt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Lennarts bok

Frågan ströks.

Nästa möte

 • 12 oktober 19.30 via Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.