Mötesprotokoll/Protokoll 2009-10-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande LA2 8 februari 2010 kl. 23.54 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 12 oktober 2009 kl. 22.02 (CEST)[svara]


Tid

12 oktober 19:30-21:57, via Skype

Närvarande

Jan Ainali, Lars Aronsson, Einar Spetz och Anna Bauer och Kristoffer Mellberg.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lars valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

 • Frågan bordlades.

Rapportering från våra projekt

 • Einar rapporterade att hemsidan är publicerad, programmet är spikat och anmälningar är möjliga.
 • Jan utreder status på detta ärende.

Rapport från dialog med museer och arkiv

Västerbottens museum
 • Anna har överlämnat till Enar.
 • I övrigt inget att rapportera.
Regionarkivet i Göteborg mm
 • Frågan bordlades.
Stadsmuseet i Göteborg
 • Frågan bordlades.
Möte i Stockholm för att åstadkomma en mer samlad insats
 • Frågan bordlades.

Bot-server

 • Frågan bordlades. Till nästa möte hamnar denna under verksamhetsplanering.
 • Rapporteringen via mail läggs till handlingarna.
 • Frågan bordlades.

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Frågan bordlades.
 • Jan rapporterade att bemötandet var bra, men att intresset från besökarna var lågt. Nästa år bör vi inte delta på grund av att det är fel forum.

Rapportering av medlemsaktiviteter

Wikifikor

 • Inget att rapportera.
 • Kristoffer tar över som kontaktman för de ombud som Anders tidigare har varit.

Roslagen

 • Einar hade inget att rapportera.

Skellefteå-Luleå

 • Lennart behöver ej längre vara styrelsens kontaktperson.

Umeå (Lars)

 • Lars hade inget att rapportera.

Värmland (Jan)

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Frågan bordlades.

Rapportering om PR-aktiviteter

 • Frågan bordlades.

Pressmeddelanden mm

 • Frågan bordlades.
 • Faller under projektets ramar.
 • Mötet ger Jan mandat att utforma förslag.

Övrigt

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan rapporterade att affischerna blivit klara och tryckta samt att ytterligare en omgång broschyrer för hela årets resterande bruk är färdiga.

Rapportering om vår ekonomi mm

 • Jan har övertagit kassörsrollen.

Medlemsstatus

 • En ny medlem på Bokmässan och ytterligare en efter det.

Ekonomisk redogörelse

 • Frågan bordlades.

Adressändring

 • Jan ansvarar för denna fråga.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Föreläsningar och mässor

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Norden möte (chapters möte?)

 • Diskussionspunkt.

Fundraising 2009-2010

 • Benämningen ska vara Wikimedia Foundation insamlingskampanj 2009 för det som Wikimedia Foundation gör i höst och Fundraising för den allmänna företeelsen.
 • Beslut för att delta bordläggs till nästa möte.

Nästa nyhetsbrev

 • Lennart får i uppdrag att skriva ett nyhetsbrev.

Övrig verksamhetsplanering

Planerings- och strategimöte

 • Jan utreder och skapar sida om det på wikin och meddelar per epost när det finns. Förslag till datum är 29/11.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Jan öppnar ett OTRS-konto för utvärdering.

Ny sekreterare

 • Jan föreslog att han inte borde vara både kassör och sekreterare. Frågan bordlades.

Fotoworkshop

Nästa möte

 • 16 eller 17 november såsom det passar programmet på Wikipedia Academy. Einar meddelar hur schemat för den 16:e ser ut.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.