Mötesprotokoll/Protokoll 2010-02-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 8 februari 2010 kl. 21.08 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 8 februari 2010 kl. 20.49 (CET)[svara]


Tid
8 februari 19:30-20:45, via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Anna Bauer, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg och Johan Schiff. Johan Schiff utgick efter punkten om Arbetsgrupp upphovsrätt.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

Arbetsgrupp upphovsrätt

 • Arbetet har kommit igång och haft sitt första möte. Johan och Katarina anordnar seminarium innan årsmötet. Framförallt efterfrågas nu konkreta exempel på upphovsrättsliga problem. Gruppen kommer att jobba med en längre rapport till att börja med, med möjlighet att skriva mindre rapporter kring några få viktiga ämnen. Kommer inte att göra ställningstaganden, utan istället ta fram underlag för att styrelsen ska kunna göra ställningstaganden kring upphovsrätt.

Adressändring

 • Jan rapporterade att vi nu har en ny postbox, Box 500, 101 29 Stockholm och att ändring till Skatteverket är på väg.

Wikipedia Academy

 • Jan rapporterade att fakturan omspecificerats och kommer att betalas.
 • Anna kollar hur det går med enkätutvärderingen.

Föreläsningar och samarbeten

EMTF

 • Lennart rapporterade om föreläsningen som hade cirka 15 deltagare. Föreläsningen var av typ train the trainer. Ett wikipediaprojekt har startats, Projekt_energi_och_miljö.

Sveriges Radio

 • Lennart rapporterade om diskussionerna med P2.

Göteborgs kommun

 • Lennart rapporterade om att positiva diskussioner om att lägga kommunvapnet under fri licens pågår.

Uppsala stadsteater

 • Lennart rapporterade om diskussioner som har förts.

Bonniers

 • Anna rapporterade om diskussionerna som har förts.

Vasamuseet

 • Diskussionspunkt.

Blogg

 • Lennart rapporterade om att han har skickat ut en massa inbjudningar till personer som det skulle vara intressant om de bloggade.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jan ordnar röstkort och förbereder registrering.

Reseersättning för funktionärer

 • Rimliga kostnader kan utgå.
 • Budgeten för hela årsmötet höjs till 5000 kr.
 • Läggs fram för årsmötet.
 • Läggs fram för årsmötet.

Fotoworkshop i Nyköping

 • Vi samarbetar med Wikimedia Deutschland för att förenkla praktikaliteter såsom betalningar som behöver göras lokalt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Diskussion om Jans och Lars besök på .SE.
 • Diskussion om annan medlemsavgift för juridiska personer. Lyfts till årsmötet.
 • Diskussion om Wikimania 2010.

Nästa möte

 • Årsmötet 27/2.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.