Mötesprotokoll/Protokoll 2010-04-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justeras:
Ordförande '
Sekreterare Ainali 12 april 2010 kl. 20.39 (CEST)[svara]


Tid
Måndagen 12 april 1950 via skype.
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Anna Bauer, Albin Jacobsson, Kristoffer Mellberg

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av möteordförande

 • Lars valdes

Val av mötessekretrare

 • Jan valdes.

Rapportering

 • Anna har haft en Workshop.

Projekt:Medborgarexpo 2010

 • Jan, Lars, Boberger och Haxpett ställde ut.

Verksamhetsplanering

Projekt:FSCONS 2010

Projekt:Wikipedia Academy 2010

 • Arbetet pågår och går bra.

Wikimania 2010

 • Diskussionspunkt.

Lokala ombud

 • Frågan bordlades.

Avslutning

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor.

Nästa möte

 • 10 maj 19.30- Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.