Mötesprotokoll/Protokoll 2011-11-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 14 november 2011 kl. 21.50 (CET)[svara]
Justeringsman Prolineserver 15 november 2011 kl. 11.27 (CET)[svara]


Tid
14 november 19.45, Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Holger Motzkau, Anna Bauer, Bengt Oberger. Albin Jacobsson til punkten för teknikförsäkring. Axel Pettersson från punkten Nordenmöte/FSCONS.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes

Val av justeringsman

 • Holger valdes.

RAPPORTERING

Gemenskapens projekt

 • Streetpanels: beställt, en på Fotomässan
 • Fotoflyg ställs in.
 • Studentklubbar - ingen rapport än.
 • Skattkistan - ingen rapport än.

Nobeltävling

 • Kort rapporteringen.

Budget

 • Holger har skickat ut dagsläget.

Nordenmöte/FSCONS

Volontärbyrån

Trafikanalys

 • Jan Östlund på Trafikanalys håller en föreläsning för 50 myndighetspersoner om Wikipedia på onsdag.

VERKSAMHETSPLANERING

Wiki skills

 • Rapportering: FINANCIAL ISSUES We did not received yet the contract signed, but got confirmation that Bruxelles admin at EaCEA had received all documents and validated them. About payment, we intend to proceed in standard way, paying you directly the same % then the one we received for part 1, and idem for part 2 & 3, after having received from you all existing documents.
 • Kick-off möte: Meeting in Barcelona in January, for the Kick-Off of Wikiskills project. Please give your preferences here by latest Nov. 21st evening: http://www.doodle.com/bpvgq9s8g2ndxa4h
  • Förberedelser inför Kick-off: On october 12th, we made a preparational meeting, I sent you a notice about it. Now we are working on designing a resumed form to make a pre-identification of contributors to wikimedia projects (wikipedia, wikicommons, wikiversity...), in order to see what type of experiment and tools they already developed for empower skills in uses of wikis.
 • Name and email address of all delegates of your organization you wish to be invited into the Moodle platform and other working tools.
 • Anna: Oklarheter gör det ännu svårt gå ut och informera om projektet. Projektet startar 1 januari. Ekonomin ej tydligt informerad om. Vi behöver scouta efter potentiella lärare, men vi behöver också för detta kunna informera om projektet.
 • Lars: Magnus E? Bolla idéer med honom!?
 • Efterlyser resurspersoner för "Moodle (=?)-plattform, för att vara med att utveckla kurskoncept.
 • Kvitton insända: 11290,36kr (resa, boende, mat, kommunikation), som ersätts.
 • Efterlysning från projektledningen: Bra exempel på verktyg för att lära sig arbeta på WP.
 • Vi har inte fått något svar på vad som egentligen gäller för revisor i projektet.

Ekonom för föreningen

 • Vi föreslår detta till den uppdaterade budgeten för 2011.

wikipedia.se

 • Holger skickar ett brev om överlämnande.

Museia

 • Jan skickar ett brev för att fråga vad de vill att vi ska göra och om plattformen är baserad på en fri licens.
 • Vi ber Lennart att komma in med en projektbeskrivning med budgetförslag.
 • Holger rapporterade om projektets gång.
 • Budgeten från Skolforum överförs till Fotomässan.

Ansvarsförsäkring

 • Vi lägger in post för försäkring i den föreslagna budgeten.
 • Bengt undersöker konkreta förslag.

Teknikförsäkring

 • Vi skaffar försäkringen som erbjöds via Scandinavia photo.

Ansökningar

 • Jan skickar in det.
 • Diskussionspunkt.

Grant agreement

 • Jan tar WMAT-avtalet till en jurist för utlåtande.

Extra Årsmöte

 • Arbeta in nya punkter i budgeten för 2011, inklusive kontor (med utrustning) och halvttidstjänst för december.

AVSLUTNING

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.