Ansökan till Chelha 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Från Chehla - ändamål

Siftelsen Chelha har till ändamål att uteslutande eller så gott som uteslutande:

Främja vård och uppfostran av barn Lämna bidrag till undervisning eller utbildning Bedriva hjälpverksamhet bland behövande Främja vetenskaplig forskning Främja nordiskt samarbete Ändamålen är inte begränsade till vissa familjer eller bestämda personer

Stiftelsen vill främja demokratiutveckling och eftersom ett väl fungerande utbildningssystem utgör basen för en vital demokrati kommer stiftelsen att särskilt främja verksamheter som stöder utbildning eller demokratiutveckling.

Ansökan

Fakta

Bidrag söks för nedanstående ändamål:

Finansieringsplan/kostnadsberäkning (om bidrag sökts eller mottagits från andra finansiärer var vänlig och specificera belopp och namn på givare)

På nedanstående sätt uppnår detta projekt Chelhas ändamål att stödja utbildning och demokrati utveckling

Deadline

Ur mail från Chelha: "Vi har fått upp ett intresse för Wikipedia och er verksamhet. Vi inbjuder därav er till att ansöka om anslag från oss. Årets deadline har egentligen redan passerat men vi vill ge er chansen att skicka in en ansökan och ger er därav dispens till den 1 december om ni har intresse att söka stipendium hos oss."

Externa länkar

Återkoppling av projektet

Hösten 2012

Vissa delar av projektet har startat senare än beräknat. Vi har fått muntligt löfte om ett års förlängning av projektet, men ska ändå skicka in en

Hösten 2013

En slutgiltig återkoppling av projektet