Mötesprotokoll/Protokoll 2014-03-16/Långsiktig finansiering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Långsiktig finansiering (3 års sikt), uppskattningar på årlig bas.

Privata medlemmar 5 000 á 100 kr = 500 000 kr
Stödmedlemmar 500 á 500 kr = 250 000 kr
Organisationsmedlemmar 100 á 1 000 kr = 100 000 kr
Autogiro 1 000 á 100 kr = 100 000 kr
Smådonationer 2 000 á 200 kr = 400 000 kr

Alla dessa skulle gynnas både direkt och indirekt av ett 90-konto och utan det tror jag att vi endast kan nå en bråkdel av detta (cirka dubbla dagens nivå).

Komma in i RAÄs stöd till idella föreningar för kulturmiljö: ca 100 000 kr

EU-projekt: kan förmodligen ge 1 FTE (600 000 kr) under överskådlig framtid i olika mångåriga projektkonstellationer. Risk: Kan vara sidospår/svagt relaterade till strategi.

Uppladdningshjälp/WIR/beställningdsuppdrag: 200 000 kr

Detta skulle alltså kunna ge en relativt långsiktig nivå på 2 250 000 kr per år