Mötesprotokoll/Protokoll 2015-12-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 december 2015 kl. 19.01 (CET)[svara]
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid
Tisdag 15 december 2015 klockan 19.00–21.10 på kontoret/via Google Hangout.
Närvarande
Mattias Blomgren, Ylva Pettersson, Bengt Oberger, Kristina Berg, Holger Motzkau, Brit Stakston, Maria Arneng, Jan Ainali
Frånvarande
Karin Åström Iko

INLEDNING

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Kristina Berg valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Tillsättande av ny verksamhetschef

  • Extra styrelsemöte som behandlade HR-utskottets förslag till tillsättande av ny verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Sedan föregående styrelsemöte har externt företag anlitats för att intervjua och testa tre kandidater och den av HR-utskottet rekommenderade kandidaten har även träffat kansliets personal. Vid styrelsemötet gavs styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor till den föreslagna kandidaten, som närvarade under den tiden.
  • Styrelsen beslöt att till ny verksamhetschef utse Anna Troberg. Anna Troberg utses därmed även till firmatecknare för Wikimedia Sverige (var för sig) från och med 2016-01-06.
  • Styrelsen informerades om överenskommen lönenivå och HR-utskottet fick i uppdrag att teckna anställningskontrakt med Anna Troberg, som kommer att kunna börja arbeta 2015-12-17 och gå parallellt med avgående verksamhetschef Jan Ainali fram tills han slutar 2015-01-05.

Övriga frågor

  • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.