Mötesprotokoll/Protokoll 2016-09-26

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 26 september 2016 kl. 22.22 (CEST)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 26 september 2016 kl. 22.10 (CEST)[svara]


Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Måndag 26 september 2016 klockan 19.00-20.30 på kontoret/via Skype.
Närvarande
Mattias Blomgren, Elza Dunkels, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Anna Troberg (föredragande)
Frånvarande
Kristina Berg, Ylva Pettersson, Brit Stakston, Karin Åström Iko

INLEDNING

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

FDC-ansökan

  • Ansökan till FDC och budgetförslag gicks igenom och diskuterades. Styrelsen var nöjda med förslaget och gav kansliet i uppdrag att arbeta vidare med ansökan. Styrelsen tackade kansliet för utfört arbete.

Följande justeringar och förtydliganden av formuleringar i Verksamhetsplan 2017 gjordes:

  • T.2.2: ...10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker.
  • M.2 För att stärka föreningens transparens skall styrelse eller kanslipersonal...

Offentlig konst

  • Inkommet yttrande och förslag diskuterades.

Övriga frågor

  • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.