Mötesprotokoll/Protokoll 2018-11-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 30 november 2018 kl. 19.50 (CET)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 29 november 2018 kl. 15.47 (CET)[svara]


Tid
Onsdag 28 november 2018 klockan 19.00–20.05 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Erik Åström, Kristina Berg, Bengt Oberger, Ylva Pettersson, Brit Stakston (anslöt senare), Sofie Jansson (anslöt senare), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Elza Dunkels

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Verksamhetsplan 2019

  • Verksamhetsplan 2019
  • John föredrog en utökad ansökan till WMF, vilket WMF begärt. Tidigare hade beskedet varit att det räckte med en kortare ansökan. Ansökan ger en fördjupad beskrivning av föreningens verksamhet för det kommande året.
  • Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsplanen och ansökan till WMF, inklusive budgetdokumentet.

Wikimedia Summit i Berlin 2019

  • Wikimedia Summit (tidigare Wikimedia Conference) hålls den 29–31 mars 2019 i Berlin. Fokus på konferensen kommer att vara strategiarbetet. Föreningen får skicka en representant + verksamhetschefen.
  • Styrelsen beslöt att Mattias deltar på Wikimedia Summit 2019. Dessutom deltar John i egenskap av verksamhetschef.

Per capsulam-beslut

  • Styrelsen hade via e-post godkänt att låta John underteckna Open Letter by EDRi Regarding 21 November Copyright Reform Vote @ Council [COREPER].

Övriga punkter

  • Mattias rapporterade att han hade varit på ordförandekonferens och utbildning i Prag 24–25 november. Utbildningen handlade om ledarskap, men även andra aktuella frågor hann behandlas. Rapport kommer att lämnas.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.