Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2012-02-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali (diskussion) 4 mars 2012 kl. 08.16 (CET)[svara]
Justeringsman Haxpett (diskussion) 11 mars 2012 kl. 23.35 (CET)[svara]


Tid
25/2, 15.00.
Plats
Lilla konferensrummet, kontoret.
Närvarande
Jan Ainali, Axel Pettersson, Arild Vågen, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Harald Andersson, Mattias Blomgren.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan Ainali valdes.

Val av justeringsman

 • Axel Pettersson valdes.

Konstituering

Val av kassör

 • Holger Motzkau valdes.

Val av övriga funktioner

 • Vi tillfrågar de som inte var närvarande om vilka roller de vill ha och justerar protokollet i enlighet med det.

Press/PR

 • Axel Pettersson

Community manager

 • Mattias Blomgren

GLAM

 • Arild Vågen

Education

 • Bengt Oberger
 • Harald Andersson

HR group

 • Jan Ainali
 • Holger Motzkau
 • Bengt Oberger

Schema för styrelsemöten

 • Preliminärt: generellt, andra måndagen i månaden.
 • Ett första styrelsemöte på plats i Stockholm. Jan sätter upp en Doodle för att få fram ett datum i mars.
 • Informationspunkt. Detta är något styrelsen ska ta tag i snarast.

Chapters Council

Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Visitkort

 • Vi skaffar visitkort till alla styrelsemedlemmar och sekreteraren.

Epostlistor

http://se.wikimedia.org/wiki/Epostlistor

Gender-gap

Harald skall kontakta Uppsala "diskrimnineringsbyrå" och höra mer om möjligheten att söka pengar i arbetet att förbättra könsfördelningen.

Mötets avslutande

För information: Länkar som användes i chatten