Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2014-03-16

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 24 mars 2014 kl. 22.00 (CET)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 23 mars 2014 kl. 23.09 (CET)[svara]


Tid
16 mars 2014 klockan 9.30-10.30 på kontoret.
Närvarande

Mattias Blomgren, Arild Vågen, Holger Motzkau, Maria Arneng, Bengt Oberger, Kristina Berg, Harald Andersson, Jan Ainali (föredragande)

Frånvarande

Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Bengt Oberger valdes.

Fastställande av dagordning

 • Dagordningen fastställdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Konstituering

Val av kassör

 • Holger Motzkau valdes.

Val av övriga ledamöter

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen.
 • Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger
Styrelseledamöter har fokus och kommunikationsansvar inom följande områden
Gemenskapen
 • Arild Vågen
GLAM
 • Kristina Berg
Utbildning
 • Ylva Pettersson
Politik- och samhällsansvarig
 • Harald Andersson
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger
Fundraising
 • Maria Arneng

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Holger Motzkau och verksamhetschefen Jan Ainali, var för sig.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.