Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2015-03-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 30 mars 2015 kl. 19.42 (CEST)[svara]
Justeringsman Kriber (diskussion)


Tid: Söndag 22 mars 2015 klockan 9.30-10.10 på Litteraturhuset i Göteborg.

Närvarande

Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Kristina Berg, Harald Andersson, Jan Ainali (föredragande)

Frånvarande

Ylva Pettersson, Maria Arneng, Brit Stakston, Karin Åström Iko

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Kristina Berg valdes.

Fastställande av dagordning

 • Dagordningen fastställdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Konstituering

Val av kassör

 • Holger Motzkau valdes.

Val av övriga ledamöter

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen
 • Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger valdes.
Styrelseledamöter har fokus på följande områden
Gemenskapen
 • Harald Andersson
GLAM
 • Kristina Berg och Karin Åström Iko
Utbildning
 • Ylva Pettersson
Kommunikation
 • Brit Stakston
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger
Fundraising
 • Maria Arneng

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Holger Motzkau och verksamhetschefen Jan Ainali, var för sig.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.