Mall:Ledningsrapport/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapas med denna uppsättning:

{{Ledningsrapport
|kod=
|projekt=
|uppdaterad=
|statusColor=
|statusorsak=
|aktiviteter=
|progress=
|erfarenheter=
|kostnadBudget=
|kostnadAktuell=
|kostnadPrognos=
|risker=
|problem=
|omfattning=
|länk={{subst:FULLPAGENAMEE}}
|projektfakta=
|ansvarig=
|avslutad=
}}
 • kod är den kod (även kallat kostnadsställe) som används i CiviCRM för att identifiera projektet. Dessa kan hittas i listan för Projekt 2013.
 • projekt är vardagligt namn på projektet
 • uppdaterad anger när denna mall senast uppdaterades
 • statusColor är ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Ange GreenForest om projektet mår bra, Orange om det går framåt men finns vissa problem eller risker som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål och Red om det verkar osannolikt att målen uppnås.
 • aktiviteter anger vad som har gjorts den senaste månaden, skriv helt enkelt in viktiga händelser och vad som har tagit vår arbetstid. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedermera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • progress betyder hur har vi närmat oss våra mätbara mål, hur går projektet framåt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedermera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • erfarenheter är vad vi har lärt oss under den senaste månaden. Insikter, funderingar som är viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedermera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • kostnadBudget visar vad budgeten för projektet är. Ska inte ändras utan ett styrelsebeslut.
 • kostnadAktuell anger hur mycket som har arbetats upp från den totala budgeten. Fylls i av ekonomiadministratör eller verksamhetschef.
 • kostnadPrognos ska fyllas i speciellt om det finns indikationer på att det kommer bli avvikelser för den ursprungliga budgeten. Ange i så fall vad du tror slutkostnaden kommer att bli.
 • risker anger om det finns några risker i projektet som kan göra att målen inte uppfylls.
 • problem visar om det finns några andra problem som det är viktigt att styrelsen känner till.
 • omfattning ska användas om det behövs ett nytt beslut från styrelsen. Skriv i så fall ett förslag till beslut och en motivering som styrelsen kan förstå. Länka gärna till vidare information om det behövs.
 • länk är länken till denna sida (används i mallen projektfakta.
 • projektfakta är länken till projektets projektfakta.
 • ansvarig namnet på den som ansvarar för att fylla ut rapporten. Kategoriserar sidan som t.ex. Kategori:Ledningsrapporter-André‎
 • avslutad lägg till "ja" för att arkivera rapporten (d.v.s. den ligger inte längre i "ansvarig"- eller Ledningsrapportkategorin)