Mall:Mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna mall är till för att ha som hjälp till att finna mätetal till våra projekt. Använd den genom att skriva {{subst:Mätetal}} på projektsidan och rensa sedan bort de rader som inte är applicerbara eller som vi vid det evenemanget inte har möjlighet att mäta. Mallen är alltså bara ett hjälpmedel för att komma på saker som är möjliga att mäta, och skall inte ses som att alla saker ska mätas. Finns andra saker som är intressanta och mätbara går det bra att lägga till dem. Denna lista får också fyllas på allt eftersom vi blir bättre på att mäta.

Mätetal

Här listar vi mätetal som vi har noterat under mässan, dels för att jämföra oss år från år men också mellan mässor. Alla mål bör finnas bland mätetalen men det omvända är inte nödvändigtvis sant. Lista inte sådant som ingen har en plan för att mäta. Uppfyllnadsgraden fylls endast i för de mätetal som hade ett specifikt mål.

Besökare

Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Antal besökare på mässan
Antal besökare i montern
Antal besökare på seminarier/föreläsningar
Antal ”kändisar” i montern

Kontakter

Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Nya medlemmar
Anmälningar till nyhetsbrevet
Anmälningar på intresselista för föreläsningar
Anmälningar till Wikipedia Academy
Antal insamlade visitkort

Media

Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Antal skickade pressmeddelanden
Antal TV-inslag
Antal radioinslag
Antal journalister i montern
Antal omnämnande i tidningar
Antal omnämnande i online media
Bloggningar om oss

Ekonomi

Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Kostnader
Intäkter
Antal donationer
Summa donerat
Försäljning
Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Sålda böcker - Svenska fåglar
Sålda böcker - Så fungerar Wikipedia
Sålda t-shirts
Sålda nyckelband

Övrigt

Vad ? Antal Uppfyllnadsgrad Kommentar
Fotografier till artiklar
Utdelade broschyrer
Utdelade klistermärken