Mall:Resemall/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}}

För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Mall:Resemall/exempel.

{{Resemall
<!--huvud-->
| år         = {{subst:#time: Y}}<!-- år för resan -->
| rese-ID      = <!-- rese-ID NN -->
| ändamål      = <!-- Kort beskrivning av resans ändamål, fungerar som titel för resan -->
| resenär      = <!-- Resenärens namn -->
| avresa_tid     = <!-- Datum för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD] -->
| hemkomst_tid    = <!-- Datum för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD] -->
| kostnadsställe   = <!-- Kostnadsställe (projektkod). Behövs inte om beslutet ligger som en undersida till projektet -->
| uppskattad kostnad = <!-- Uppskattad kostnad för resa, boende och deltagande men ej traktamente eller restidsersättning (utan "kr") -->
| godkänd      = <!-- ~~~~ (Chefen) -->
<!-- 
   Anmärkningar
-->
| privat_start    = <!-- Datumangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]-->
| privat_slut    = <!-- -||- slut -||- [ÅÅÅÅ-MM-DD]-->
| anmärkningar    = <!-- Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet -->
<!-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Rapportering
-->
| avvikelser     = <!-- Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... -->
| avvikelser_2    = <!-- Eventuella flera avvikelser (max 5 stycken)
 ... -->
| rapport      = <!-- Länk(ar) till sida och avsnitt där detaljerad rapportering finns (global metrics). I undantagsfall kan rapport finnas här. -->
| policy       = <!-- Eventuella förbehåll i resans uppfyllande av rese- eller miljöpolicyn. -->
| intygad      = <!-- ~~~~ Resenärens intygande om att miljö- och resepolicy har följts. Även en signal till administratören om att rapporten färdigställts (lägger till Kategori:Reserapporter färdiga för administration)-->
<!--
   Ersättningsblankett
-->
| ersättningskommentar = <!-- Eventuella kommentarer kring ersättningar. T.ex. privat boende eller klarifikationer -->
| redovisad      = <!-- Administratörens underskrift efter att rapporten hanterats (flyttar rapporten till Kategori:Reserapporter – redovisade och klara) -->
| summa_låg      = <!-- Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete) -->
| summa_hög      = <!-- Summa restid hög i timmar (-||-, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag) -->
| rader        = <!-- stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad -->
}}

Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}} För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Mall:Resemall/exempel.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
yearår

år för resan

Autovärde
{{subst:#time: Y}}
Nummerobligatorisk
travel-IDrese-ID

rese-ID utan årtalsprefix

Nummerobligatorisk
purposeändamål

Kort beskrivning av resans ändamål, fungerar som titel för resan

Strängobligatorisk
travellerresenär

Resenärens namn

Strängobligatorisk
avresedatumavresa_tid

Datum för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
hemkomstdatumhemkomst_tid

Datum för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
project-IDkostnadsställe

Kostnadsställe (projektkod). Behövs inte om beslutet ligger som en undersida till projektet

Nummervalfri
estimated costuppskattad kostnad

Uppskattad kostnad (utan "kr") för resa, boende och deltagande men ej traktamente eller restidsersättning

Nummerföreslagen
approvalgodkänd

Plats för verksamhetschefens signatur

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
private startprivat_start

Datumangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
private endprivat_slut

Datumangivelse för slut av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datumföreslagen
remarksanmärkningar

Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet

Strängföreslagen
deviationsavvikelser

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängföreslagen
deviations_2avvikelser_2

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
deviations_3avvikelser_3

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
deviations_4avvikelser_4

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
deviations_5avvikelser_5

Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... Upp till 5 avvikelser kan anges med en per mall-parameter.

Strängvalfri
repportrapport

Länk(ar) till sida och avsnitt där detaljerad rapportering finns (core metrics). I undantagsfall kan rapport finnas här.

Okändföreslagen
policypolicy

Eventuella förbehåll i resans uppfyllande av rese- eller miljöpolicyn.

Strängföreslagen
attestintygad

Resenärens intygande om att miljö- och resepolicy har följts. Även en signal till administratören om att rapporten färdigställts (lägger till Kategori:Reserapporter färdiga för administration)

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
comment on compensationersättningskommentar

Eventuella kommentarer kring ersättningar. T.ex. privat boende eller klarifikationer

Strängföreslagen
accountedredovisad

Administratörens underskrift efter att rapporten hanterats (flyttar rapporten till Kategori:Reserapporter – redovisade och klara)

Föreslagna värden
~~~~
Strängföreslagen
sum lowsumma_låg

Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete)

Nummerföreslagen
sum highsumma_hög

Summa restid hög i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag)

Nummerföreslagen
rowsrader

stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad

Mallföreslagen