Mall:Slutrapport för 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017-2021.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?