Mall:Slutrapport för 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

  • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?

Arbetsinsats

  • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?

Lärdomar

  • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?

Strategisk förändring

  • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?