Medlemsmöte 2012-08-25/Anteckningar/Nulägesanalys

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sorterat per rubrik enligt strategi 2013

Genomgång

Dagen började med en genomgång av hur året hade gått hitills. Fem minuter på varje del i verksamhetsplanen behandlades. Nedan följer anteckningar.

Stöd till gemenskapen

Teknikpool

 • Inåtvänd
 • Punkter som är "enablers"
 • Ser illa ut att det mest är personer i styrelsen som utnyttjar den
 • Gör mer utåtriktat!

Referenslitteratur

 • Fjärrlån?
 • Dåligt marknadsfört
 • Integreras med gemenskapen
 • Hjäp att hitta svåråtkomlig litteratur
 • Del av gemenskapens projekt?

Edit-a-thon

 • Svårt att hitta intresserade
 • Använd externa nätverk
 • Ändra syftet till att mer bli en workshop
 • Tydligt syfte
 • Potentiella skribenter
 • Potentiella samarbetspartner

Gemenskapens projekt

 • Nya möjligheter för gemenskapen
 • Fungerat bra
 • Stötta samarbete IRL
 • Finjustering av regler

Kvalitet

Identifiera undermålligt innehåll

 • För att bli medvetna
 • Vad efterfrågas/saknas?
 • Typer av källor
 • Vad är kvalitet?

Användarundersökningar

 • Frågeställningar
 • Statistik - subjektiv?

Innehållsdonationer

 • För stort projekt?
 • Vad är målet?
 • + Spring på allt!
 • ± Opportunity chasing
 • Ger trovärdighet i längden
 • Dörröppnare
 • CMS

Wiki Loves Monuments

 • WMSE mål?
  • PR?
  • Bilder?
  • Nybörjare?
  • Projekt?
  • Täckning?

Flygfoton

 • Några ansökningar
 • Ge motioner serverade
 • Göra lagar enklare
 • Lobbying,men ej för WMF
 • DOS attack?
 • Blåsa upp lagpåverkan

Outreach

Wiki-skills

 • Synlighet
 • Kommunikation
 • Komplicerad uppbyggnad
 • + EU-pengar
 • Läroprojekt

Wikipedia Utbildningsprogram

 • Även gymnasium och folkhögskolor
 • Samarbete med lärarutbildningar
 • Wikiversity i andra hand
 • Vi har hittat några som jobbar på det här sättet

Studentklubbar

 • Tillgängliga källor
 • Alla skolor måste ha skolbibliotek
 • Prov!

Europeana Awareness

 • Kunskapsuppbyggnad
 • För mycket "push" från EU, för lite "pull" från gemenskapen?
 • Billigare?

Kontakt med utbildningsinstitutioner

 • Allmänna kontakter

Nordiskt samarbete

 • Svårt med Da & Fi
 • Trögt med nordsamiska Wikipedia
 • Finska Wikipedia har problem?
 • Viktigt att hjälpa andra
 • FI, ET, LV, LT
 • Besöka FI?
 • Kontinuitet
 • Bygga upp personkontakt
 • Samarbetsprojekt? WLM

Bedömning

Efter att visionen hade diskuterats gjordes en bedömningsövning. För var och en av de ovanstående delarna fick alla deltagarna sätta betyg 0-10 på två saker. För det första hur väl delen i sig föll samman med visionen och för det andra hur hög verkningsgraden (eller effektiviteten) var, alltså hur mycket resultat som kommit ut ur de instoppade resurserna. Observera att vissa projekt ännu inte har redovisat resultat varför en bedömning gjordes och resultatet skall därför ta med det i beaktande.

Nedan är snittet på varje del.

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Teknikpool Effektivitet 3,7
Visionsnära 3,8
Referenslitteratur Effektivitet 3,7
Visionsnära 3,6
Editathon Effektivitet 3,7
Visionsnära 6,2
Gem. Proj Effektivitet 5,4
Visionsnära 7,7
Kval.und. Effektivitet 4,5
Visionsnära 6,0
Anv.und. Effektivitet 6,1
Visionsnära 6,8
Innehållsdonation Effektivitet 7,4
Visionsnära 9,7
Flygfoto Effektivitet 3,5
Visionsnära 5,9
Wikiskills Effektivitet 4,8
Visionsnära 7,6
Wikipedia utbildningsprogram Effektivitet 4,5
Visionsnära 8,9
Studentklubb Effektivitet 3,8
Visionsnära 6,2
Kontakt m. utb.inst Effektivitet 6,5
Visionsnära 9,3
Europeana awareness Effektivitet 5,6
Visionsnära 7,4
Nordiskt samarbete Effektivitet 3,4
Visionsnära 5,5
Wiki loves monuments Effektivitet 7,3
Visionsnära 7,8