Medlemsmöte 2012-08-25/Anteckningar/Nulägesanalys/Sorterat per rubrik enligt strategi 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nulägesanalys vid Medlemsmöte 2012-08-25 Sorterat per rubrik enligt strategi 2013 samt med vision och strategi inlagt

Innehållsägare

Prioriterat verksamhetsområde

Vision

 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Strategi

 • Föreningen ska skapa och sprida information om fria licenser.
 • Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
 • Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

Nulägesanalys

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Innehållsdonation Effektivitet 7,4
Visionsnära 9,7
Europeana awareness Effektivitet 5,6
Visionsnära 7,4

Innehållsdonationer

 • För stort projekt?
 • Vad är målet?
 • + Spring på allt!
 • ± Opportunity chasing
 • Ger trovärdighet i längden
 • Dörröppnare
 • CMS

Europeana Awareness

 • Kunskapsuppbyggnad
 • För mycket "push" från EU, för lite "pull" från gemenskapen?
 • Billigare?

Innehållsspridare (utbildningsinstitutioner)

Prioriterat verksamhetsområde

Vision

 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Strategi

 • Föreningen ska verka för att forskning finansierat med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
 • Föreningen ska utbilda lärare så att de kan integrera Wikipedia i utbildningen framförallt genom att låta elever och studenter skriva och bidra aktivt.

Nulägesanalys

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Wikiskills Effektivitet 4,8
Visionsnära 7,6
Wikipedia utbildningsprogram Effektivitet 4,5
Visionsnära 8,9
Studentklubb Effektivitet 3,8
Visionsnära 6,2
Kontakt m. utb.inst Effektivitet 6,5
Visionsnära 9,3

Wiki-skills

 • Synlighet
 • Kommunikation
 • Komplicerad uppbyggnad
 • + EU-pengar
 • Läroprojekt

Wikipedia Utbildningsprogram

 • Även gymnasium och folkhögskolor
 • Samarbete med lärarutbildningar
 • Wikiversity i andra hand
 • Vi har hittat några som jobbar på det här sättet

Studentklubbar

 • Tillgängliga källor
 • Alla skolor måste ha skolbibliotek
 • Prov!

Kontakt med utbildningsinstitutioner

 • Allmänna kontakter

Skribenter

Prioriterat verksamhetsområde

Vision

 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Strategi

 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag inte är underrepresenterade som skribenter att bli fler, framförallt kvinnor men även pensionärer och invandrare.
 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
 • Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 • Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.

Nulägesanalys

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Teknikpool Effektivitet 3,7
Visionsnära 3,8
Referenslitteratur Effektivitet 3,7
Visionsnära 3,6
Editathon Effektivitet 3,7
Visionsnära 6,2
Gem. Proj Effektivitet 5,4
Visionsnära 7,7
Kval.und. Effektivitet 4,5
Visionsnära 6,0
Anv.und. Effektivitet 6,1
Visionsnära 6,8

Teknikpool

 • Inåtvänd
 • Punkter som är "enablers"
 • Ser illa ut att det mest är personer i styrelsen som utnyttjar den
 • Gör mer utåtriktat!

Referenslitteratur

 • Fjärrlån?
 • Dåligt marknadsfört
 • Integreras med gemenskapen
 • Hjäp att hitta svåråtkomlig litteratur
 • Del av gemenskapens projekt?

Edit-a-thon

 • Svårt att hitta intresserade
 • Använd externa nätverk
 • Ändra syftet till att mer bli en workshop
 • Tydligt syfte
 • Potentiella skribenter
 • Potentiella samarbetspartner

Gemenskapens projekt

 • Nya möjligheter för gemenskapen
 • Fungerat bra
 • Stötta samarbete IRL
 • Finjustering av regler


Identifiera undermåligt innehåll

 • För att bli medvetna
 • Vad efterfrågas/saknas?
 • Typer av källor
 • Vad är kvalitet?

Användarundersökningar

 • Frågeställningar
 • Statistik - subjektiv?


Läsare

Vision

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.

Strategi

 • Föreningen ska, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige, verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimedia projekten och fri kunskap.
 • Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan WMF och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar.

Nulägesanalys

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Wiki loves monuments Effektivitet 7,3
Visionsnära 7,8

Wiki Loves Monuments

 • WMSE mål?
  • PR?
  • Bilder?
  • Nybörjare?
  • Projekt?
  • Täckning?

Främjare av kunskap

Vision

 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Strategi

 • Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
 • Föreningen ska påverka politiker till att verka för fria licenser.
 • Föreningen ska påverka institutioner till att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.
 • Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.

Nulägesanalys

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Flygfoto Effektivitet 3,5
Visionsnära 5,9

Flygfoton

 • Några ansökningar
 • Ge motioner serverade
 • Göra lagar enklare
 • Lobbying,men ej för WMF
 • DOS attack?
 • Blåsa upp lagpåverkan

Övrigt

Projekt Bedömningsgrund Snitt
Nordiskt samarbete Effektivitet 3,4
Visionsnära 5,5

Nordiskt samarbete

 • Svårt med Da & Fi
 • Trögt med nrdsamiska Wikipedia
 • Finska Wikipedia har problem?
 • Viktigt att hjälpa andra
 • FI, ET, LV, LT
 • Besöka FI?
 • Kontinuitet
 • Bygga upp personkontakt
 • Samarbetsprojekt? WLM