Medlemsmöte 2012-08-25/Anteckningar/Strategier projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Metod

Här genomfördes en övning. Först skulle var och en av deltagarna skriva ner förväntningar på föreningens mål eller status om fem år. Två sådana skrevs ner per intressent i visionen. När detta var klart fick varje person att ranka dessa på en tregradig skala; målet var tryggt att nå, målet var utmanande, eller målet var banbrytande (1,2,3). Det var inte tillåtet att sätta samma rankning på sina förväntningar, det ena var tvingat att bedömas som svårare än det andra. När detta var gjort fick alla deltagare i uppgift att för var del av visionen hitta en förväntning som motsvarade rankningsnivån som de inte hade angivit på de andra två. Därefter fick deltagare läsa upp sina förväntningar och andra deltagare som hade liknande fick säga till och så klustrades de på ett stort papper. Efter detta delades det upp i fem grupper (en för varje intressent) där varje grupp fick i ansvar att dra slutsatser kring förväntningarna på sin intressent. Slutligen hölls en liten röstning på de olika klustren om vilka som kändes angelägnast. Poängen varierade mellan intressentgrupperna och kan således endast jämföras inom respektive grupp.

Slutsatser

Efter varje punkt finns en siffra. Det är personens bedömning om hur svårt det är där 1 är enklast och 3 svårast.

Användare/läsare (users)

Alla post-its klustrade.

Plattformar (7)

 • WP finns tillgängligt online/offline för alla tänkbara plattformar. 2
 • Att Wikipedia i mobilen, även offline, fungerar på ett bra sätt för att hitta information. 3
Sök
 • Bra sökverktyg för kategorier så att det kan användas bättre. 1
 • Sökfunktionerna har förbättrats. 1
 • Att korskategorisökning fungerar på ett naturligt sätt för alla användare (inte bara i praktiken är tillgänglig för bidragsgivarna). 2
 • Att det går att korssöka på WP. 1
Lokalisering
 • Lokalisering av ovanstående.
Övrigt
 • Tekniken uppgraderas som behövs. 1
 • Hänvisningar mellan engelska och svenska WP. 1
 • Tekniken förbättras för tillgänglighet och enkelhet. 3

PR och utbildning (6)

 • Att WP har lika många läsare som 2012. 1
 • 50 % av personer över 55 använder det. 3
 • Driva PR för fri kunskap. 2
 • Användare efterfrågar aktivt fri kunskap av innehållsägare. 3
 • Alla har insett att profit i längden inte görs genom att ta betalt för kunskap. 3
 • Folk ska känna till vad Wikipedia är. 1
 • WM är högst aktiva i debatten om fri kunskap i samhället genom synlighet i media och diverse debattforum. 1
 • Majoriteten artiklar i svenska dagstidningar är klart positiva till Wikipedia. 1

Återkoppling från läsarna (6)

 • Läsarnas återkoppling bidrar direkt till förbättringar av innehåll. Föreningen ska följa upp återkopplingen. 3

Övrigt

 • Varje myndighet har en plan för "fri och tillgänglig kunskap". 2
 • Undersöka behov av olika användargrupper t.ex. journalister, skolor på olika nivåer, universitet politiker etc. Tar hänsyn till olika behov.
 • Artiklarna innehåller ljud och rörliga bilder i stor utsträckning. 3
 • Innehållet har inte tillåtits förstöras: 2
 • Att minska antalet artiklar vi saknar. 1
 • Utöka antalet artiklar i eftersatta områden med x%. 2


Gränssnitt
 • Folk förstår hur källor fungerar. 3
 • Läsinstruktioner är klara och tydliga. 1
 • Folk har hittat till historiken och vet att allt sparas. 2
 • Att värdet av källhänvisningar har gjort att alla basartiklar är "godkända" att lita på för läsare. 2

Skribenter (editors)

Alla post-its klustrade.

Här gjordes klustring, men ingen övrig sammanställning. Därför listas alla förväntningar oordnade i varje kluster.

Tillvaratagande av "minoriteters" kunskap (9)

 • Fler minoriteter är representerade som skribenter. 2
 • 30% av alla bidragsgivare är pensionärer. 3
 • Minst 15% kvinnor redigerar. 1
 • 50-50 genusfördelat bland skribenter. 3
 • Nästintill jämn könsfördelning på editors på WP. 2
 • Vi adresserar skribenter som pratar invandrarspråk. 1

IRL-möten av olika slag (8)

 • Wikifikor i hela Sverige. 2
 • Skribenterna syns mer IRL. 2
 • Engagemang syns mer så fler blir intresserade av att skriva. 1
 • Vi har aktiva projekt som inte är Wikipedia, typ Wiktionary och Wikiversity. 3
 • Göra PR för det fria ordet. 2
 • Fler engagerande edit-a-thons för nybörjare i diverse ämnen på flertalet ställen i Sverige. 1
 • Öka kommunikationen med medlemmarna i föreningen. 1

Fackskribenter(8)

 • Riktade insatser mot potentiella skribenter med efterfrågade kunskaper. 2
 • Goda kompetenser i de flesta ämnen är "med". 2
 • Att akademiker (universitet/högskolor) på betald arbetstid bidrar inom alla ämnen. 3
 • Vi har fått nya skribenter med kunskaper inom eftersatta områden. 2
 • WP kommer med "modersmjölken", finns naturligt på alla skolnivåer. 2
 • Väsentlig andel av studenter som går kurser, i vilka arbete med produktion av wikipediaartiklar ingår. 1

Bra teknik för att bidra (8)

 • Att redigering blir enklare att komma igång - mer wysiwyg och välkomnande atmosfär! (Välkomstmejl?) 2
 • Att Wikipedia går att redigera i mobilen på ett smidigt sätt. 3
 • Microcontributions via handburna enheter. 1
 • Frivilliga har alla nödvändiga verktyg/resurser för att bidra.

Antal aktiva ≥ nu (2)

 • Antalet nya kontinuerliga bidragsgivare har ökat med X%. 1
 • Vi har vänt den negativa trenden med färre som skriver. 2
 • Det finns en gemenskap som klarar genomföra kontroller. 3
 • Att vi har lika många aktiva skribenter som 2012. 1
 • Vi har fått fler att förstå behovet att delta. 1

Övrigt

 • Varje bibliotek har ett Wikipedia-hörn (som släktforskning, AV-center eller infotek). 1
 • Wikipedian är med i SAOL. 1
 • Wikipedian skall vara ett etablerat uttryck som inger kunskapsmässig respekt. 3
 • Fria licenser är det naturliga och normala, är fel. 3
 • Man kan skapa ett "gruppkonto" och tävla mot andra grupper på WP. Spelifiering. 2

Innehållsägare (contributors of content)

Alla post-its klustrade.

Sammanfattning:

 1. Medverkande
 2. Aktivt arbete
 3. Samarbeten syftande till att institutioner gör jobbet

Här gjordes klustring, men ingen övrig sammanställning inom varje kluster. Därför listas alla förväntningar oordnade i varje kluster.

Fria licenser (10)

 • Metadata och öppna data är standard. APIer finns överallt. 2
 • Att Public service börjar släppa åtminstone en del egenproducerat material fritt. 3
 • Allt kommunalt finansierat material släpps under en fri licens. 3
 • Allt statligt finansierat material (text/foto/video/ljud) släpps under en fri licens. 2
 • Alla statligt finansierade verk har en fri licens. 3
 • Statliga och kommunala verk släpper alla sina bilder under en fri licens. 3
 • Alla akademiska publikationer släpps under en fri licens. 3
 • 50 "fria" svenska kursböcker i kursplanen på gymnasienivå. 1
 • Ge goodwill till/uppmärksamma innehållsgivare med bra bidrag. 2
 • Innehållsägare ska förstå att man fortfarande har (vissa) rättigheter kvar. 1
 • Folk behöver inte släppa allt under CC (jag gör det då inte). Men de ska vara medvetna om möjligheten. 2
 • WM/WP har fri tillgång till nya forskningsrön i Sverige. 2


Donationer (10)

 • 50% av CMS har släppt sina samlingar fritt.
 • Att alla större museer har gjort åtminstone någon donation av fritt material. 1
 • 5 institutioner donerat innehåll. 1
 • 15 nya innehållsägare släpper information under fri licens. 1
 • Folk ska donera det som är användbart, inte det som är snyggt. 3
 • Alla stadsmuseer gör sin information tillgänglig under en fri licens. 3
 • Vi har fått igång "andra ringen" av GLAM organisationer (ex hembygdsföreningar). 3
 • X antal företag släpper material om företagets historia under fri licens. 2
 • Alla pressbilder har en fri licens. 2
 • Förlagen agerar mer som kulturskapare än bokskapare. 3

In-house (3)

 • Många lokala museer börjar skriva lokalhistoriska artiklar. 2
 • Flera institutioner har anställda (inte WIR) wikipedianer, både visionärer och utvecklare. 3
 • Wikipediaambassdörer på universitet. 1
 • Fördjupade samarbeten med institutioner som leder till att de gör arbetet själva (bidrar till projekten direkt, släpper material fritt, etc). 2
 • Få igång många GLAM-insitutioner. 2

Användning (0)

 • Museer QR-märker sina montrar så att wikipediaartiklar relevanta i ämnet syns. 2

Övrigt

 • Det är kö för att få samarbeta med WMSE/WP. 1
 • Pedagoger i utbildning bidrar med pedagogisk kunskap till WM som främsta plattform. 1

Utbildingsinstitutioner (teaching institutions)

Alla post-its klustrade.

Tillgängliggöra forskning (10)

Sammanställning
 • Rådata
 • Analys
 • Tillämpning
 • Allmänhet
 • Samhälle
 • Omvärld
Alla förväntningar (oordnade)
 • Alla forskare skriver minst en fri licensartikel per år i sitt ämne. 3
 • Alla nya svenska forskningsrön är fria och gratis. 2
 • Att åtminstone ett par universitet släpper sina rapporter fritt. 3
 • Statligt finansierad forskning är fritt tillgänglig för allmänheten. 3
 • Alla svenska forskningsrapporter finansierade med allmänna medel är tillgängliga gratis. 2
 • De uppmuntrar att redigera. 3
 • Universiteten uppmuntrar sina studenter att redigera på Wikipedia. 1

Wikipedia i skolan (6)

Sammanställning
 • Integrerat
 • Pedagogiskt verktyg
 • Lärarresurs
 • Avsevärt höjd grundnivå
Alla förväntningar (oordnade)
 • Wikipedia och andra projekt en del av alla kurser på universitet. 3
 • Utbildningar använder Wikipedia och -books som redovisningplats. 2
 • X antal gymnasieskolor använder/bidrar till fri kunskap. 2
 • Många folkhögskolor ser Wikipedia & Wikibooks som verktyg för inlärning och och Wikiversity som kursbok. 3
 • Varje universitet/högskola i Sverige har ≥ 1 kurs som använder WP ordentligt varav stora universitet har ≥ 3 sådana kurser. 1
 • Hälften av alla kurser på universitet/högskola använder aktivt WP. 1
 • WEP finns, fungerar och är med redan på lärarhögskolor. 3
 • WEP finns etablerat på hälften av alla universitet/högskolor. 1
 • De använder WP korrekt. 1
 • Wikipedia är en integrerad del i undervisningen på åtminstone ett par universitet/högskolor. 2
 • Wikipediavänlig skola är spritt och finns på alla nivåer. 1
 • Wikipedia används i undervisningen på högre universitetsnivå här och där för att bidra med information. 1


Partnerskap (5)

Alla förväntningar (oordnade)
 • Informerar om licenser, hitta andra aktörer som sprider vårt budskap! 1
 • Skolverket använder Wikimedia som remissinstans. 1
 • 314 företag har löst medlemskap i föreningen "utbildningsklubben". 3
 • Wikimedia har tagit fram formulär som föräldrar använder när de går till skolor. 1
 • X antal universitet/högskolor tilldelas utmärkelse för sitt sätt att omfamna fri kunskap/använder sig av det i undervisning/forskning. 3

Relationen till Wikipedia som starkt varumärke (3)

Alla förväntningar (oordnade)
 • Universiteten förstår hur Wikipedia fungerar. 2
 • De refererar positivt till Wikipedia. 2
 • För att få fler skolor att böja använda Wikipedia så måste man bevisa för skolorna att informationen är bra eftersom vissa skolor tror att informationen är korrupt och vågar därför inte hänvisa sina elever till Wikipedia. 2
 • Att intresse för WP skapats inom flera universitet.

Övrigt

 • Färdiga förslag till olika lärare hur de kan bidra till WP, t.ex. SFI-lärare, musiklärare... 1
 • Färdiga förslag för undervisningsmaterial om Wikipedia/fri kunskap i alla åldersklasser. 2
 • Utbildat X antal lärare om fri kunskap och hur det kan användas i undervisningen. 1

Främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education)

Alla post-its klustrade.

Här gjordes klustring, men ingen övrig sammanställning. Därför listas alla förväntningar oordnade i varje kluster.

WMSE aktiv roll som rådgivare inom politik (8)

 • WM är rådgivande åt regering/riksdag gällande frågor om fri kunskap/öppna licenser. 3
 • WMSE är en naturlig remissinstans för utbildningsfrågor. 3
 • Utbildningsdepartementet inrättar ett råd som hjälper dem. Wikimedia är ordförande och Wikipedia ständig sekreterare. 3

Lagstiftning ska möjliggöra fri kunskap/öppna licenser (7)

 • Europeiska copyrightlagar för text och bild "liberaliserade". 2
 • Copyright på dagordningen i riksdagen (=riksdagsledamöter någorlunda kunniga medvetna). 1
 • Riksdagsledamöter motionerar om fri info. 2
 • Inga fler lagar som begränsar fri & öppen info. 2

Fri kunskap får ekonomiskt stöd (7)

 • Främjarna främjar fri kunskap-projekt ekonomiskt. 2
 • Wikimediaprojekten stöds på samma sätt som NE, studiecirkel, skolor, bibliotek. 2
 • Främjarna stöder/uppmuntrar utbildningsinstitutioner att bidra till fri kunskap. 3

Offentliga institutioner delar fri kunskap(6)

 • Allt offentligt material är fritt. 3
 • Regeringskansliet har fri kunskap som "default" 3
 • Basinstruktioner från riksdagen pekar mot öppna licenser. 3

Wikimedia används som en naturlig del i skolans kunskapsinhämtning och utveckling och får stöd av politiska direktiv (5)

 • WP är en självklar del i läroplanen. 2
 • Skolböcker inom utbildning är nästintill förlegad och kunskapsinhämtning sker nästan endast via WP eller liknande. 1
 • Dessa uppmuntrar universiteten att använda Wikidata. 2
 • Staten uppmuntrar utbildningsinstitutioner att använda wikiprojekten för att vidareutveckla kunskapsspridning. 3

Samarbete med andra främjare av kunskap (1)

 • Vi har livaktig samverkan med flera kunskapsfrämjare, t.ex. kurser i WP-redigering med Studiefrämjandet. 1
 • Att vi är basically samma sak som dessa institutioner. 3

Övrigt

 • Digitala interaktiva glasögon kan lånas på biblioteken.