Medlemsmöte 2021-10-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige planerar att hålla medlemsmöte 23 oktober 2021

 • Datum: 23 oktober
 • Tid: 11–15
 • Plats: Se nedan.
 • Fokus: Verksamhetsmål

Bakgrund

Under det ordinarie årsmötet 2021 antog Wikimedia Sverige en ny strategi för föreningen. Nu börjar det bli dags att omsätta den strategin i praktiken! En viktig del av det är att sätta upp verksamhetsmål för det kommande året, för att sedan börja planera den verksamhet som ska bedrivas för att uppfylla de målen.

Det här medlemsmötet kommer vara en möjlighet för medlemmar att diskutera mål och verksamhet, och föreningen innebär det en samsyn kring vad vi som förening vill åstadkomma.

Plats

Medlemsmötet kommer att vara en blandning av digitalt och fysiskt.

Själva mötet kommer att äga rum fysiskt på flera platser samtidigt. Om det finns två eller flera Wikimedianer på samma ort träffas ni fysiskt och diskuterar utifrån dagens tema. Det finns resebidrag för att ta sig till närmaste större ort, liksom för lokalhyra om det behövs och fika. Kansliet är gärna behjälpligt med att hitta andra Wikimedianer och hitta lokaler.

Om du inte har möjlighet, eller vill, ta dig till närmaste större ort, eller en fysisk träff, kommer det också finnas ett digitalt rum tillgängligt, där samma frågor diskuteras.

Länk till det digitala mötet: https://us02web.zoom.us/j/83017993713

Upplägg

Dagen börjar med att vi har en gemensam nationell digital genomgång, där de ansvariga håller en presentation och beskriver dagens upplägg. Efter det delar vi upp oss i våra respektive fysiska och vår digitala grupp för enskilda samtal och diskussioner.

Vid några tillfällen under dagen kopplar sedan alla upp sig till det gemensamma digitala mötesrummet, för att utbyta tankar och åsikter. På så sätt får vi både ett lokalt och ett nationellt utbyte. Kansliet finns också till hjälp för att försöka lösa den utrustning som krävs för att kunna koppla upp sig till det nationella, digitala mötesrummet.

Schema

Tid Programpunkt
10.30–11.00 Möjlighet till fika och mingel
11.00–12.30 Pass 1:
 • Utgå från strategiområdena
 • Titta på de övergripande inriktningarna för respektive område
 • Läs punkterna om hur vi ska uppnå varje övergripande inriktning
 • Använd dokumentet för Strategiimplementering
  • Rangordna prioritering från 1-5, där 1 är det vi bör börja med redan 2022 och 5 kan vänta till sist under strategiperioden
 • Vilka indikatorer kan vi använda oss av för att veta om vi är på rätt väg?
  • Hur formulerar vi dessa indikatorer?
  • Kan vi föreslå nivåer på indikatorerna?
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00 Pass 2:
 • Aktiviteter:
  • Komplettera vad vi vill göra för att nå våra inriktningar genom indikatorerna
 • Fundera över:
  • Vem ska göra vad? Vilka aktiviteter bör kansliet arbeta med, vilka bör medlemmar och volontärer arbeta med?

Lokala träffar

Lägg till ort och ditt namn nedan, om du vill ansvara för en lokal träff. Eric Luth (WMSE) hör av sig till dig för stöd med det praktiska. Du behöver inte hålla i några programpunkter som ansvarig, utan bara finnas på plats fysiskt.

Skriv upp ditt namn vid den träff du vill delta på.