Minibidrag 2014/Foton av EU-parlamentsledamöter/Rapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rapport från fotografering av europaparlamentariker i Strasbourg februari 2014

 • Namn: Wikimedia loves parliaments/ European Parliament
 • Deltagare: Bengt Oberger
 • Plats: Europaparlamentet i Strasbourg (logi i Kork i Tyskland)
 • Tid: 2-7 februari 2014
 • Kostnad: resekostnader

Upplägg

 • arbetspass måndag eftermiddag 3/2 - torsdag eftermiddag 6/2 med lunch i Europaparlamentets matsal
 • Gemensamt inlogi i enkelrum på hotell i Kork på pendeltågsavstånd, abonnerad buss till och från Europaparlamentet
 • Projektet leddes av Olaf Kosinsky
 • utrustning med lampor, bakgrundsskärmar etc från Wikimedia Deutschland, använda i tidigare liknande projekt
 • sminkavdelning med yrkesutbildningsklass från Tyskland med tre sminkplatser, ett drypt tiotal elever samt deras två lärare
 • tre fotobås för stillbilder, varav ett uppsatt av en yrkesutbildningsklass från Tyskland med ett tiotal elever samt deras lärare
 • en enhet för videointervjuer
 • projekt uppdelat på en mottagningsdisk och ett par infångare, en grupp beledsagare av fotoobjekten, en grupp fotografer samt några skribenter. Upp till tre personer kunde stillbildsfotograferas samtidigt. Fotograferna var flest, eftersom de tänktes parallellt ladda upp bilder på Commons.

Deltagare

Ungefär 50 personer deltog, varav ungefär 30 wikipedianer och 20 yrkesskoleelever. Wikipedianerna kom från:

 • Tyskland (ca 15)
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Sverige (1)
 • Finland (1)
 • Österrike
 • Schweiz
 • Ungern
 • Polen
 • Slovakien (?)
 • Nederländerna

Gruppen kunde möta fotoobjekten på åtminstone nio språk.

Av fotograferna var alla amatörer utom en. Flera av de tyska fotograferna hade deltagit i tidigare liknande fotoprojekt i Tyskland.

Resultat

 • 319 av parlamentarikerna porträtterade med stillbilder. Det finns idag sammanlagt 764 och utgör då 42 %. Alla parlamentarikerna var dock inte i Strasbourg, varför den efttektiva andelen är högre.
 • 103 videofilmer upplagda, uppskattningsvis på ett 60-65 parlamentariker

Exempel: 8 av 20 europaparlamentariker från Sverige, 5 av 13 från Danmark. Högst andel fotograferade var det från Österrike (68 %. 13 av 19), Irland (67 %, 8 av 12) och Tyskland (55 %, 54 av 99).

 • Om vi anser det vara intresse att få goodwill hos europaparlamentarikerna i syfte att bädda för att påverka politik om fri kunskap på EU-nivå, var nog projektet framgångsrikt. Projektet var mycket synligt, i och med att vi var ensamma att bedriva verksamhet så nära sessionssalen (utöver en och annan teve-inspelning). Det var tveklöst så att Wikipedia/Wikimedia framstod som seriös verksamhet, och att denna på detta sätt gavs ett ansikte. Många besökande parlamenatariker uttryckte förvåning över och intresse för att fotoverksamheten (och därmed implicit övrig wp-verksamhet) bedrevs av frivilliga i denna skala.

Arbetsklimatet

Stämningen var god, men något effektivt lagarbete hann man egentligen inte upparbeta under de få dagarna.

Projektet hade i mycket karaktären av ett amatörprojekt, sett inifrån, med klara effektivitetsbrister om man skulle lägga ett professionellt perspektiv på det.

Stämningen mellan deltagarna var god, men det var för många med för att man skulle kunna upparbeta ett effektivt lagarbete frivilliga emellan på denna korta tid, i en situation där bara en liten kärna kände varandra från tidigare.

Om man än kan tala om en viss amatörmässighet organisationsmässigt, så märktes detta knappast utåt. Parlamentarikerna måste rimligtvis fått ett gott intryck av Wikipedia/Wikimedia, som kunde organisera ett projekt med deltagare från ett flertal länder med tillsynes professionell fotografering och så många välkomstspråk.

Uppföljning

 • Rapportera tillbaka att det rör sig om betydande ställkostnad att skaffa fotostudioutrustning och se till att den fungerar, vid ett möjligt liknande fotograferingsprojekt med stor genomströmning av fotoobjekt, i Sverige. Konceptet med fotostudio går knappast heller att realisera på den mest uppenbara arenan, Bokmässan i Göteborg, på grund av logistiken: det är för trångt, för stora avstånd och sannolikt för snärjigt för fotoobjekten att fånga in dem och få dem att tas sig till en studiohörna. Att bildkvaliteten skulle kraftigt höjas med kontrollerat ljus är dock uppenbart.
 • Om projektet kommer att följas upp efter årets val till Europaparlamentet är oklart. Det var säkert organiserat denna tidpunkt för att möjliggöra en repris. Det kan finnas skäl för WMSE att medverka i ett eventuellt uppföljningsprojekt. Om vi gör det, ska vi agera proaktivt gentemot de - säg drygt tio - svenska parlamentariker som inte har bilder och försöka få dem till fotostudion för att göra goodwill för WMSE och wikipediarörelsen. Det var uppenbart att de olika ländernas avporträtterade parlamentariker uppmärksammade och uppskattade att det fanns landsmän i fotoprojektet och att de kunde använda lokala språk.

Se vidare

 • Wikinews: en.wikinews.org/wiki/Wiki_loves_the_European_Parliament_in_Strasbourg
 • Commons: Category: Wikilovesparliaments/European Parliament 2014/