Nyhetsbrev/Augusti 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sommaren går mot sitt slut och det har hänt en hel del sedan sist, trots semestertider. Och vi har massa saker som är på gång mot hösten, det är nu vi verkligen ska börja få lite resultat av årets expansion.

Inbjudan till strategimöte

Den 25 augusti kommer vi att hålla ett öppet strategimöte för föreningen i Stockholm. Tanken med mötet är fortsätta tankarna från förra årets arbete då vi skapade en vision som senare antogs av årsmötet. Nu gör vi det mer konkret och tittar på vilka delmål vi behöver uppfylla på 2-5 års sikt, det vill säga ta fram en strategi. Arbetet kommer också att vara vägledande för ett planeringsmöte den 22 september där vi med erfarenheterna från strategimötet utformar verksamhetsplanen för 2013.

Detta är alltså ett mycket viktigt möte och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar chansen att vara med och påverka föreningens arbete de närmaste åren.

Mötet är öppet för alla medlemmar. Adress, program och andra praktiska uppgifter finns här http://se.wikimedia.org/wiki/Medlemsmöte_2012-08-25. Föreningen har möjlighet att betala reskostnader för medlemmar bosatta i andra delar av landet. Frågor om mötet och begäran om kostnadsersättningar kan skickas med mail till info(at)wikimedia.se.

Om du kan inte delta kan du hjälpa oss ändå: Vilka förväntningar har du på föreningen om 5 år, vad är det som kännetecknar organisationen? Vad erbjuder verksamheten, och hur upplever vara olika målgrupper verksamheten? Hur ska den ekonomiska och organisatoriska situationen se ut? Hjälp oss att vidareutveckla föreningen genom att meddela oss vad du tänker, till info@wikimedia.se eller direkt på http://se.wikimedia.org/wiki/Medlemsmöte_2012-08-25/Förväntningar

Wikimania

Vi var en hel grupp från Sverige som deltog på den internationella konferensen Wikimania i Washington DC. Här samlades fler än 1200 personer från hela världen för att diskutera Wikis i allmänhet och Wikipedia i synnerhet. Wikimania är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och hämta inspiration från andra länders arbeten. Många av sessionerna finns på nätet, både som presentationer och som filmer. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimania_2012_presentation_slides

Under dagarna var det många föreläsningar och seminarier, och på kvällarna många diskussioner om hur Wikipedia och fri kunskap kan utvecklas på många områden. du kan läsa mer på denna länk https://wikimediasverige.wordpress.com/category/wikimania/

Riksarkivet

Vi har haft ett första möte med Riksarkivet som är intresserade av att ingå i ett liknande samarbetsavtal som det vi gjorde i början av sommaren med Centralmuseernas samarbetsråd.

Ny praktikant

Sophie Österberg har börjat som praktikant hos Wikimedias kontor i Stockholm. Hon kommer närmast från sin utbildning "international leadership and management" i Kalmar. Hon kommer nu närmast att hjälpa Axel med att styra upp fototävlingen Wiki Loves Monuments. Förra veckan skickade vi ut drygt 300 kuvert med information till fotoklubbar, skolor, scoutföreningar och studentföreningar. Sophie praktiserar här hos oss till mitten av september.

Ytterligare praktikplatser

Är du också intresserad av att göra praktik hos Wikimedia Sverige eller skriva ett examensarbete med anknytning till föreningens verksamhet? Vi söker kontinuerligt praktikanter och studenter som är intresserade av föreningens verksamhet.

Mer information finns här: https://se.wikimedia.org/wiki/Lediga_jobb

Wiki Loves Monuments

I september är det dags för en ny upplaga av Wiki Loves Monuments, den stora fototävlingen som i år har expanderat från europeisk till länder från hela världen. Fotografera minnsemärken och ladda upp för delta i tävlingen. Den mest aktuella informationen hittar du http://wikilovesmonuments.se där du bland annat kan hitta karta och länk till en app för Androidtelefoner.

Gemenskapens projekt

Gemenskapens projekt har varit riktigt lyckade och vi har sett roliga idéer och medlemmar med otrolig energi som har genomfört dem. Ungefär halva budgeten har gått åt på halva året, så har du en idé finns alla chanser att få medel, skicka in den enligt detta: http://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2012

Referenslitteratur

Föreningen förfogar genom stöd från stiftelsen Chelba över 50000 kronor för inköp av referenslitteratur till gemenskapen. Det mesta av pengarna finns kvar och vi vill uppmuntra flera att söka. Tanken med projektet är att köpa in referenslitteratur som enskilda användare behöver för att skriva artiklar och på andra sätt bidra till Wikipedia och de övriga projekten. Vi står för alla kostnader och ser till att boken kommer hem till dig. Mer information finns här: https://se.wikimedia.org/wiki/Tillgång_till_vetenskapliga_journaler_och_monografier

Omvärld i Press och på webben

Sveriges Fotografers Förbund skrev ett öppet brev till Riksarkivet och Digidel. Eftersom vi nämndes i det öppna brevet kände vi att vi var tvungna att svara. http://wikimediasverige.wordpress.com/2012/07/03/wikimedia-sverige-svarar-sff-ni-far-garna-delta-i-arbetet/

Wikimediabloggen Läs rapporterna från Wikimania http://wikimediasverige.wordpress.com/category/wikimania/

Nordsamiska Wikipedia

Nordsamiska Wikipedia har nu passerat 5000 artiklar. Det är kul att se att även de mindre språken tar viktiga steg framåt!