Nyhetsbrev/Juni 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hej!

Vi har haft en fantastisk vår som har ramats in med en avsiktsförklaring med Centralmuseernas samarbetsråd och Wikipedians in residence på Riksantikvarieämbetet. Vi har dessutom flera aktiviteter i närtid och många större aktiviteter till hösten där vi gärna ser att fler från föreningen deltar. Spana in vår verksamhetsplan för att läsa mer om vad som är händer i höst eller ännu hellre, kom på medlemspicknicken på lördag!

/Jan Ainali, ordförande Wikimedia Sverige

På gång

Wikipedian in Residence

Vi är väldigt glada och nöjda med att Riksantikvarieämbetet har anställt två stycken Wikipedianer. De ska jobba några veckor var, Lennart Gulbrandsson ska vara inspiratör och André Costas ska vara utvecklare. Tillsammans med myndigheten ska de se nya möjligheter till samarbete och hitta formerna för att samarbeta i framtiden. Ett första arbete blir att bygga kopplingar mellan Wikipedia och K-samsök som innehåller data från Byggnadsregistret, Fornminnesdatabasen och andra datakällor.

Chapters Conference

Under våren åkte några representanter till Berlin för ett möte med Chapters från flera länder. Mycket av diskussionerna handlade om den nya organisationen som ger de nationella Chapters en tydligare roll i ett eget forum.

Skandinaviskt samarbete

En söndag i april träffades representanter för Wikimedia i Sverige, Norge och Danmark i Oslo för några intensiva timmars överläggning om kommande samarbeten. Vi lyckades enas om att vi ska göra en nordisk årsbok. Vi tror att vi kan inspirera oss själva och andra Chapters runt om i världen om vi kan berätta hur vi samarbetar mellan olika länder. Det blir en liten skrift som framförallt kan delas ut till blivande samarbetspartners.

Första gemensamma projekt kommer bli en Nordisk Wikimedia årsbok (hjälp gärna till att fylla det med innehåll!) och en större nordiskt möte med Wikipedianer från alla nordiska länder på FSCONS.

Vi hoppas att vi framöver kan satsa på gemensamma aktiviteter som kommer från gemenskapens projekt. Kanske skulle man göra fotosafaris längs norsk-svenska fjällvärlden, eller göra fotosafari på båda sidor Öresundsbron. När många personer från våra länder bor på andra sidan gränsen kan vi ta hjälp av varandra på helt nya sätt. Bor du på gränsen mellan Sverige och något av våra nordiska länder och har en idé om samarbete så kan du höra av dig till något av våra projekt.

Vi funderar på om det finns möjlighet att göra något med den samiska Wikipedia. Har du förslag eller idéer om hur vi kan utveckla den samiska delen av Wikipedia? Känner du någon som arbetar med samisk kultur? Känner du någon som har samiskt påbrå eller familj som kan vara en resurs framöver?

WikiTakes Norrköping

Under lördagen 12 april genomförde vi arrangemanget Wiki Takes Norrköping. Ett antal Wikipedianer satte upp ett basläger hos Arbetets museum i det speciella industrilandskapet. Därifrån utgick fotografer till hela staden för att samla poäng i fototävlingen. Hus som låg bort gav höga poäng, liksom byggnader som efterfrågats till Wikipediaartiklar. Vill du vara med och göra en Wiki Takes i din stad?

Samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd

En avsiktsförklaring är undertecknad av Jan Ainali och Lena Rahoult, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

Samarbetet innefattar workshops med museipersonalen under sommaren och hösten. Tillsammans kommer vi att arrangera Fotasafaris och edit-a-thons. Hör av dig till oss om du vill hjälpa till med något. Eftersom vi vill ha nya Wikipedianer så söker vi personer som kan hjälpa till som instruktör vid uppladdning av bilder och artikelredigerande.

Nu lanserar vi vår handbok om upphovsrätt på nätet

Äntligen har vi lanserat vitboken om hur ABM-sektorn kan hantera sina bilder på nätet. Förhoppningen är att få maximal spridning utan att äventyra upphovsrätten. Lennart Guldbrandsson har jobbat på en liten skrift som kan delas ut i pappersform och en webbsida.

Bidrag till referenslittertaur

Visst har du hört om att du kan få ersättning om du vill beställa ett referensverk, en tidskrift eller andra källor som du behöver använda? Vi har avsatt en pott och du kan söka bidrag för att köpa in litteratur som du kan använda när du redigerar artiklar.

Teknikpoolen

Under våren har vi kompletterat vår teknikpool med ny kamerautrustning. Vi har köpt in en riktigt bra Nikon systemkamera med objektiv och blixt. Du kan låna utrustningen om du ska ut på fotosafari, eller vill fotografera bilder till artiklar som saknar bilder. Kanske har du ett intresse av att fotografera kända personer, föremål eller andra saker. Alla bilder som tas med utrustningen läggs in i Wikimedia Commons.

Bloggposter