Personalpolicy/Utvecklingssamtal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En gång per år ska chefen genomföra ett utvecklingsamtal med varje medarbetare. Detta är en mall på vad samtalet kan innefatta, men är naturligtvis inte begränsat till enbart detta.

Medarbetaren

 • Hur är medarbetarens arbetssituation i förhållande till arbetsuppgifterna? (Belastning för mycket, för lite, lagom, stressigt, förändringar, risker)
 • Vad fungerar bra och mindre bra för medarbetaren i hens arbetsuppgifter?
 • Hur är medarbetarens arbetssituation med kamraterna?
 • Vad har varit svårast under det gångna året?
 • Hur har medarbetaren utvecklats under det senaste året?
 • Vad tycker medarbetaren att hen är bra på?
 • Vad tycker medarbetaren att hen behöver förbättra?

Medarbetaren och verksamheten

 • Vad tycker medarbetaren ska förbättras/förändras i verksamheten?
 • Hur får medarbetaren att veta/se/mäta att hen gör ett bra jobb?
 • Är det något som kan förbättras i kommunikationen och relationen mellan chef och medarbetaren?
 • Hur tycker medarbetaren att samarbetet med ledningen och övriga verksamheter ser ut?
 • Vilka krav/förväntningar har chef på medarbetaren?
 • Vilket stöd har, respektive behöver medarbetaren?
 • Hur uppfattar medarbetaren målen med verksamheten? Vad ska arbetet leda till?

Medarbetarens utveckling

 • Utvärdering av effekterna av det gångna årets utbildningar och kurser?
 • Vilken kompetens har medarbetaren och hur används den i arbetet idag?
 • Vad har medarbetaren för mål på längre sikt, önskemål om att ta på sig andra arbetsuppgifter?
  • Kortsiktiga mål: (0-6mån)
  • Långsiktiga mål: (6-24mån)
 • Vilken kompetens behövs, respektive vill, medarbetaren skaffa sig?
  • Vad krävs för att nå dit?