Politisk påverkan/Folkpartiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Folkpartiet. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på folkpartiets egen hemsida

Partiprogram och riktlinjer

(notera att detta är en äldre version av folkpartiets partiprogram. Ett nytt program är under arbete).

I Folkpartiets partiprogram står att läsa: "Rätten att fritt skildra verkligheten och fritt uttrycka åsikter, erfarenheter och värderingar skall ha starkt grundlagsskydd. Endast då kan människor i fredliga former påverka och låta sig påverkas av andra. Ett utbyte av tankar, idéer och argument är grunden för varje samhälle som präglas av växande."[1]


Politiska talespersoner/kontakt

Tina Acketoft Riksdagsledamot, Skåne läns västra, gruppledare Utbildningsutskottet

tina.acketoft@riksdagen.se

Senaste motioner av Tina Acketoft

Motion 2012/13:T296
Öresundsförbindelser
Motion 2012/13:U251
Inrätta en nordisk gränshindersombudsman
Motion 2012/13:Kr259
Uppåkra arkeologiskt centrum


Ulf Nilsson Riksdagsledamot, Skåne läns södra, kulturpolitisk talesperson

ulf.nilsson@riksdagen.se

Senaste motioner av Ulf Nilsson

Motion 2012/13:A256
Röddagskonto
Motion 2012/13:So364
Betydelse av en utökad palliativ vård
Motion 2012/13:T296
Öresundsförbindelser


Karin Granbom Ellison Riksdagsledamot, Östergötlands län, ledamot i Konstitutionsutskottet

karin.granbom.ellison@riksdagen.se

Senaste motioner av Karin Granbom Ellison

Motion 2011/12:K3
Motion med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Motion 2011/12:U302
Dawit Isaak – en levande tragedi och ett diplomatiskt misslyckande för Sverige och EU
Motion 2011/12:C382
Riktvärden för flygbuller


Johan Pehrson Riksdagsledamot, Örebro län, Folkpartiets rättspolitiske talesman

johan.pehrson@riksdagen.se

Senaste motioner av Johan Pehrson

Motion 2012/13:Kr220
Stoppa de illegala gatuspelen
Motion 2012/13:MJ251
Om Kvarntorpsområdet i Kumla
Motion 2012/13:Sf230
Förrehabilitering på folkhögskolor


Kalendarium Folkpartiet 2013

21 februari, möte i folkpartiets tankesmedja för stadsbyggnadsfrågor
25 februari, årsmöte och uppstartsmöte för arbetet med nytt partiprogram för 2014-2018
28 februari möte i folkpartiets tankesmedja för förskole-, skol och fritidsfrågor
6 mars, möte i folkpartiets tankesmedja för kulturfrågor.
7 mars PUB-kväll
12 mars, möte i folkpartiets tankesmedja för vård, omsorg och sociala frågor
13 mars, medlemsmöte om regionala frågor
18 mars, möte om rikspolitiska frågor och gruppmöte
22 mars, kampanj
3 april, möte i folkpartiets tankesmedja för jämställdhetsfrågor
11 april, kampanj
15 april, gruppmöte
16 april, möte i folkpartiets tankesmedja för miljöfrågor
23 april, möte i folkpartiets tankesmedja för vård, omsorg och sociala frågor
23 april möte i folkpartiets tankesmedja för förskole-, skol och fritidsfrågor
24 april, möte i folkpartiets tankesmedja för kulturfrågor.
27 april, aktivitet på stan
6 maj, gruppmöte
9 maj, Europadagen
13 maj, eventuellt extra gruppmöte angående budget
14 maj, möte i folkpartiets tankesmedja för stadsbyggnadsfrågor
15 maj, möte i folkpartiets tankesmedja för kulturfrågor.
15 maj, möte i folkpartiets tankesmedja för regionfrågor
16 maj, Retorikens grunder
20 maj, Stadsrundtur
22 maj, möte i folkpartiets tankesmedja för jämställdhetsfrågor
25 maj, aktivitet på stan, Bok- och bibliotekskampanj
29 maj PUB-kväll
30 maj möte i folkpartiets tankesmedja för förskole-, skol och fritidsfrågor
15 juni, aktivitet på stan
17 juni, medlemsmöte och gruppmöte
29 juni, kampanj Rosdagar på Fredriksdal
25-27 juli, kampanj under Helsingborgsfestivalen


Referenser

Noter

  1. http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_16308/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Källor